Studieretning:

Electrical engineering

Tilhører studiet:
Studieretning:

Electrical engineering

Tilhører studiet:
Studiested
Ukjent
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet
OBS! Vi gjør oppmerksom på at det til tross for korona-situasjonen ikke er noen endringer i søknadsfristene for opptaket for høsten 2020.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Obligatory course
Obligatory course
Optional course
Obligatory course
Obligatory course
Obligatory course
Foreløpig ikke tilgjengelig