Ressursforvaltning - Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Havbruksstasjonen.jpg

I studieretningen ressursforvaltning vil du kunne lære om et vidt spekter av problemstillinger knyttet til naturressursbruk, med særlig vekt på den marine sektor. Dette betyr biologi, fangst- og redskapsteknologi, ressursøkonomi og systembasert forvaltning.

Ved å klikke deg inn på nettsidene til forskningsgruppene vil du kunne få et godt overblikk over hva studieretningen ressursforvaltning går ut på.

Ressursforvaltning og næringsutvikling

Fiskeriforvaltning, fangstmetoder og biologi (BRIDGE)

Miljø og ressursøkonomi (MRØ)

For nærmere informasjon om selve bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap se vår nettside.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 331
Søk studiet
Denne studieretningen kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap, retning ressursforvaltning, ved Norges fiskerihøgskole. Her er det også en karaktergrense for å komme inn. Studenter som uteksamineres fra masteren har rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.


Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Bli student ved UiT!