Historie - nettbasert førstesemesterstudium

STUDIESTED: Nettbasert

Dersom du har tanker å studere faget historie, kan du prøve ut dette studiet i første semester sammen med examen philosophicum og examen facultatum. Da får du et nettbasert innføringskurs også i faget historie. Historiefaget blir omtalt som "vitenskapen om forandring" - studiet av hvordan folk samhandler og hvordan samfunn endrer seg. I dette emnet vil studentene bli ført inn i de store spørsmålene som ligger til grunn for faget - fagets hva, hvordan og hvorfor.

Fakta

Varighet:1 Semester
Studiested Nettbasert
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5322
Søk studiet

Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Alle emnene er obligatoriske i bachelorstudiet i historie. 

Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Kontakt
ISAK MÅSEIDE

Måseide, Isak


Studiekonsulent (historie)
Telefon: +4777644294 isak.maseide@uit.no

Stefan-Figenschow.jpg

Stefan Figenschow


Stipendiat i historie
Telefon: +4777645795 sfi000@post.uit.no

Bli student ved UiT!