Studieretning:

Statistikk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Statistikk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet
Georg Elvebakk.jpg
Elvebakk, Georg

Førsteamanuensis


Studieretningen inngår i studieprogrammet Bachelor i matematikk og statistikk.

Studieretningen i statistikk er konstruert for å kvalifisere for mastergradsstudier i statistikk, men åpner samtidig for at studentene kan tilegne seg en faggruppe i tillegg til statistikk. Retningen er bygget opp av ni obligatoriske fordypningsfag i statistikk og matematikk, tre øvrige obligatoriske fag og seks valgfag (60 studiepoeng).

Studentene oppfordres generelt til å velge valgfag fra fagområdene matematikk, informatikk, statistikk, fysikk eller økonomi. Spesielt anbefales fagene: STA-3300 Applied Statistics 2, MAT-2201 Numerical Methods og FYS-1001 Mekanikk.

Studieretningens faglige fordypning defineres av følgende ni fag (90 studiepoeng):
MAT-1001 Kalkulus 1, MAT-1002 Kalkulus 2, MAT-1003 Kalkulus 3, MAT-1004 Lineær algebra, STA-1001 Statistikk og sannsynlighet, STA-2001 Stochastic Processes, STA-2002 Theoretical Statistics og STA-2003 Tidsrekker og STA-2004 Statistiske metoder.

Øvrige obligatoriske fag (30 studiepoeng):
FYS-0100 Generell fysikk, INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte og FIL-0700/FIL-0701 Examen Philosophicum. 

 

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres justeringer i individuell utdanningsplan. Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Det er anledning å søke lokalt opptak til enkeltemner som inngår i studiet via Søknadsveven, for de som ikke ønsker å gjennomføre et helt bachelorstudium.

Studieprogrammet bygger på forkunnskaper i matematikk tilsvarende Matematikk R1 + R2.

Bachelorgradsstudiet i matematikk og statistikk er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. Enkelte fag har likevel engelsk som undervisningsspråk.