Studieretning:

Ren matematikk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Ren matematikk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet
Trygve Johnsen.jpg
Trygve Johnsen

Professor i rein matematikk


Studieretningen inngår i studieprogrammet Bachelor i matematikk og statistikk.

Studieretningen ren matematikk er konstruert for å kvalifisere for mastergradsstudier i rene matematiske disipliner som algebra, analyse og differensialgeometri, men åpner samtidig for at studentene kan tilegne seg en faggruppe i tillegg til matematikk. Retningen er bygget opp av åtte obligatoriske fordypningsfag i matematikk, tre øvrige obligatoriske fag og sju valgfag.
(MAT-1005 Diskret matematikk og MAT-1300 Tallteori utgjør eventuelt to av disse valgfagene for de som velger dette).

Studenter med interesse for algebra og som ønsker diskret matematikk og tallteori i fagkretsen velger MAT-1005 Diskret matematikk i 3. semester og MAT-1300 Tallteori i 4. eller 6. semester. Se studieplanen nederst på siden for detaljert informasjon om alternative studieløp i studieretningen.

Studenter som planlegger masterstudium innen analyse/differensialgeometri bør ha faget MAT-2200 Differensialligninger blant valgfagene.

Studieretningens faglige fordypning defineres av følgende åtte fag (80 studiepoeng):
MAT-1001 Kalkulus 1, MAT-1002 Kalkulus 2, MAT-1003 Kalkulus 3, MAT-1004 Lineær algebra, MAT-2100 Kompleks analyse, MAT-2300 Algebra 1, STA-1001 Statistikk og sannsynlighet og STA-2001 Stochastic Processes.

Øvrige obligatoriske fag (30 studiepoeng):
FYS-0100 Generell fysikk, INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte, FIL-0700/FIL-0701 Examen Philosophicum og INF-1049 Introduksjon til beregningnsorientert programmering eller INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres justeringer i individuell utdanningsplan. Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Det er anledning å søke lokalt opptak til enkeltemner som inngår i studiet via Søknadsveven, for de som ikke ønsker å gjennomføre et helt bachelorstudium.

Studieprogrammet bygger på forkunnskaper i matematikk tilsvarende Matematikk R1 + R2.

Bachelorgradsstudiet i matematikk og statistikk er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. Enkelte fag har likevel engelsk som undervisningsspråk.