Studieretning:

Anvendt matematikk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Anvendt matematikk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet
Førsteaman.-Per-Jakobsen
Per Kristen Jakobsen

Professor


Studieretningen inngår i studieprogrammet Bachelor i matematikk og statistikk.

Studieretningen anvendt matematikk er konstruert for å gi en helhetlig introduksjon til matematisk modellering og anvendelse. Med unntak av et fag er derfor studieplanen fylt opp av obligatoriske fag. Gjennomført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til toårig Mathematics - master, studieretning anvendt matematikk.

Studieretningens faglige fordypning defineres av følgende åtte fag (80 studiepoeng):
MAT-1001 Kalkulus 1, MAT-1002 Kalkulus 2, MAT-1003 Kalkulus 3, MAT-1004 Lineær algebra, MAT-2100 Kompleks analyse, MAT-2200 Differential Equations, STA-1001 Statistikk og sannsynlighet og STA-2001 Stochastic Processes.

Øvrige obligatoriske fag (80 studiepoeng):
FYS-0100 Generell fysikk, FYS-1001 Mekanikk, FYS-1002 Elektromagnetisme, FYS-2000 Kvantemekanikk, INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte, INF-1101 Datastrukturer og algoritmer, MAT-2201 Numerical Methods og FIL-0700/FIL-0701 Examen Philosophicum.

Forklaring til oppbygging av studieretningen, tabellen nedenfor:
Faget MAT-2100 Kompleks analyse vil fra og med våren 2013 undervises vårsemesteret annet hvert år, dvs. i oddetallsår V-2013, V-2015 osv. Dette betyr at kullene som starter høsten 2011, 2013 osv., i oddetallsår, tar faget MAT-2100 Kompleks analyse i 4. semester og FYS-2000 Kvantemekanikk i 6. semester. Kullene som starter i partallsår 2012, 2014 osv. må ta FYS-2000 Kvantemekanikk i 4. semester og MAT-2100 Kompleks analyse i 6. semester. 

 

 

 

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres justeringer i individuell utdanningsplan. Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Det er anledning å søke lokalt opptak til enkeltemner som inngår i studiet via Søknadsveven, for de som ikke ønsker å gjennomføre et helt bachelorstudium.

Studieprogrammet bygger på forkunnskaper i matematikk tilsvarende Matematikk R1 + R2.

Bachelorgradsstudiet i matematikk og statistikk er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. Enkelte fag har likevel engelsk som undervisningsspråk.