Spesialpedagogikk - Pedagogikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø

Er du opptatt av barns oppdragelse? Har du meninger om undervisninga i den norske skolen? Vil du vite hvordan du skal få en skoletrett ungdom til å bry seg om skolearbeidet? De fleste forbinder pedagogikk med å undervise, men faget favner videre. Med bachelorprogrammet i pedagogikk blir du ikke lærer, men du studerer samfunnsvitenskap med fokus på oppdragelse, læring og undervisning.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i pedagogikk
Opptakskrav:1. semesteret i bachelorprogrammet i pedagogikk eller tilsvarende
Søknadsfrist:Ingen opptak
Søknadskode:
Søk studiet

Nedlagt studium

Dette er den tidligere studieretningen for spesialpedagogikk med siste opptak høst 2016. Erstattet av bachelorprogram i spesialpedagoigkk  fra høst 2017.


Studieretning spesialpedagogikk er en av to studieretninger på bachelorprogrammet i pedagogikk. Den andre studieretningen er pedagogikk. Førstesemesterstudiet er obligatorisk og felles for alle programstudenter på bachelorprogrammet i pedagogikk.

Spesialpedagogikken er den delen av pedagogikken som omhandler spesielle utfordringer innenfor opplæring og oppdragelse. Det spesialpedagogiske fagområdet integrerer perspektiver fra generell pedagogikk, psykologi, sosiologi, medisin, språk og filosofi.

I pedagogikkstudiet i Tromsø har forskning rettet mot samiske og flerkulturelle forhold en sentral plass. Bachelorprogrammet i pedagogikk - studieretning spesialpedagogikk gir studentene innføring i grunnleggende områder innen spesialpedagogisk virksomhet.

Denne studieretningen gir generell kunnskap om læring og utvikling, lærevansker og særskilte opplæringsbehov. Sentrale temaer som avvik, funksjonshemning og lærevansker sees i forhold til normalitet og mestring. Studentene lærer å se mennesket både som et enkeltindivid og som en del av en større sammenheng.

En kandidat med bachelor pedagogikk - studieretning spesialpedagogikk skal ved oppnådd grad:

  • Kunne jobbe med lærevansker og ulike funksjonshemninger
  • Ha kunnskap om grunnleggende problemstillinger innen fagområdet spesialpedagogikk (f.eks. forsinket utvikling vs. utviklingsavvik)
  • Ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor fagområdet spesialpedagogikk
  • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen det spesialpedagogiske forskningsfeltet
  • Kjenne til og kunne anvende relevante fag - og yrkesetiske problemstillinger

Opptakskrav til studieretningen i spesialpedagogikk er avlagt førstesemester i bachelorprogrammet i pedagogikk (Ex.phil, Ex.fac, PED-0001), tilsvarende eller den pedagogiske fordypningen i grunnutdanningen for førskolelærerutdanning (FLU), allmennlærerutdanning (ALU) eller faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag (PELU).

Her kan du søke opptak til studieretning spesialpedagogikk bachelor studieretning spesialpedagogikk bachelor. som leveres til instituttet innen 1. desember.

Studieretning spesialpedagogikk er opptaksbegrenset til 20 plasser.

Studieretningen er nedlagt og erstattet av bachelor i spesialpedagogikk.

Forelesninger, seminarer og seminarframlegg, kollokvium og skrivekurs. Emnene har forskjellige eksamensformer: hjemmeeksamen, skoleeksamen og mappeeksamen. I enkelte emner inngår muntlig eksamen.
Yrkesmessig kvalifiserer bachelorstudiet i pedagogikk særlig for arbeid i utdanningssystemet, men også for andre yrker i både offentlig og privat sektor. Utdanningen passer for yrker hvor arbeidet består i utdanningsadministrasjon, tilrettelegging av læringsmiljø, rådgivning, konsulentvirksomhet, utredningsoppgaver og lignende
Bachelorprogrammet i pedagogikk, studiretning spesialpedagogikk kvalifiserer til videre masterstudier i spesialpedagogikk. Masterstudiet gir studentene spesialisering, og dermed flere yrkesmuligheter. Med mastergrad kan studentene for eksempel få jobb i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) og på kompetansesentre.

Ønsker man å studere videre på mastergradsprogrammet i pedagogikk, velg emnene PED-1002, 1004 og 1005 blant støtteemnene.

Bachelorstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved University of California (Berkeley), USA, ved Granada-universitetet i Spania eller ved Institute of Education, London. Studentene kan dessuten søke om opphold ved de fleste universiteter i Norden gjennom Nordplus-programmet.Bli student ved UiT!Kontakt
Nina Merete Rebni ILP.jpg

Rebni, Nina Merete


Studiekonsulent bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk
Telefon: +4777646437 nina.m.rebni@uit.no

Spørsmål angående opptak?
Send e-post til ilp-opptak@uit.no