Pedagogikk - Pedagogikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
forstorrelsesglass.jpg

Er du opptatt av barns oppdragelse? Har du meninger om undervisninga i den norske skolen? Vil du vite hvordan du skal få en skoletrett ungdom til å bry seg om skolearbeidet? De fleste forbinder pedagogikk med å undervise, men faget favner videre. Med bachelorprogrammet i pedagogikk blir du ikke lærer, men du studerer samfunnsvitenskap med fokus på oppdragelse, læring og undervisning.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i pedagogikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 852
Søk studiet
Studieretning pedagogikk er en av to studieretninger på bachelorprogrammet i pedagogikk. Den andre studieretningen er spesialpedagogikk. Førstesemesterstudiet er obligatorisk og felles for alle programstudenter på bachelorprogrammet i pedagogikk.

Allmenn pedagogikk kan deles inn i tre hovedområder: oppdragelse, utdanning og opplæring og kultur- og kunnskapsoverføring. Områdene berører og griper inn i hverandre. Innenfor denne studieretningen har du stor frihet til å fordype deg i lærestoff og problemstillinger innenfor et av de tre hovedfeltene.

For å oppnå bachelorgraden i pedagogikk må man ha minimum 80 studiepoeng i pedagogikk, hvorav 50 studiepoeng på 1000-nivå og 30 studiepoeng på 2000-nivå. I tillegg til ex.phil og ex.fac. og introduksjonsemne i pedagogikk og 80 studiepoeng fordypning må man ta 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode, SVF-1050 (eller tilsvarende). Bacheloroppgaven skrives i tilknytning til et fordypningsområde og under rettledning av oppnevnt veileder.

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse:

  • Kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor det pedagogiske/spesialpedagogiske fagfeltet

 

Ferdigheter:

  • Kunne analysere pedagogisk/spesialpedagogisk fagstoff og trekke egne slutninger

 

Kompetanse:

  • Kunne formidle informasjon, teorier, ideer og problemstillinger innenfor det pedagogiske/spesialpedagogiske fagfeltet både skriftlig og muntlig
  • Kunne utføre prosjektarbeid

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Forelesninger, seminarer og seminarframlegg, kollokvium og skrivekurs. Emnene har forskjellige eksamensformer: hjemmeeksamen, skoleeksamen og mappeeksamen. I enkelte emner inngår muntlig eksamen.
Yrkesmessig kvalifiserer bachelorstudiet i pedagogikk særlig for arbeid i utdanningssystemet, men også for andre yrker i både offentlig og privat sektor. Utdanningen passer for yrker hvor arbeidet består i utdanningsadministrasjon, tilrettelegging av læringsmiljø, rådgivning, konsulentvirksomhet, utredningsoppgaver og lignende.
Fullført bachelorstudium innen studieretning pedagogikk kvalifiserer for opptak på toårig masterprogram i pedagogikk. Bachelorprogrammet i pedagogikk kvalifiserer også for opptak til masterprogrammet i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterprogrammer, blant andre urfolksstudiet og fredsstudiet ved Universitetet i Tromsø.

Bachelorstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved University of California (Berkeley), USA, ved Granada-universitetet i Spania eller ved Institute of Education, London. Studentene kan dessuten søke om opphold ved de fleste universiteter i Norden gjennom Nordplus-programmet.Bli student ved UiT!Kontakt
Nina Merete Rebni ILP.jpg

Rebni, Nina Merete


Studiekonsulent bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk
Telefon: +4777646437 nina.m.rebni@uit.no