Spørsmål om studiet
Ragnar Rasmussen.jpg
Ragnar Rasmussen

Kordireksjon


Arne-Elvemo.jpg
Arne Elvemo

Rådgiver Musikkonservatoriet


Koronaviruset: Vi venter på myndighetenes vurdering før vi kan si om det blir endringer og tilpasninger ved studiestart og i gjennomføringen av høstsemesteret 2020