Nordsamisk som fag 4 i grunnskolelærerutdanning 1-7

Studenter som begynner på GLU 1-7 høsten 2023 vil ha mulighet til å ta nordsamisk som 1. språk som en del av grunnskolelærerutdanningen. 

Samisk blir tilbudt som fag 4 på 3. studieår, og som om andre lærerutdanningsemner vil emnet bestå av faglige tema og fagdidaktikk. Fag 4 er på 30 studiepoeng, noe som gir undervisningskompetanse for å undervise i samisk på grunnskolens 1.-7. trinn.

Ansvarlig for siden: Yngve Engkvist
Sist oppdatert: 05.07.2023