Hva jobber ferdig utdannede automasjonsingeniører med?

Hvor havner våre studenter etter endt utdanning? Under finner du en oversikt over hvor noen av våre studenter har fått seg jobb de siste årene.

Firma Stillingsbeskrivelse Arbeidsoppgaver Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Ingeniør medisinsk teknologi Service og preventivt vedlikehold på medisin teknisk utstyr. Planlegging av investeringer i medisinsk teknologi. Tromsø
Aker Solutions Graduate elektroingeniør
 • Bidrar til god oppfølging og faglig utvikling.
 • Offshore/onshore modifikasjons- og vedlikeholdsprosjekter. 
 • Samarbeide med leverandører for å finne og implementere gode løsninger.
Sandnessjøen
GK Tromsø Prosjektingeniør Byggautomasjon   Tromsø
Sweco Bergen Rådgivende prosjektingeniør - Automasjon/ITB
 • Prosjektering av systemskjema, funksjonsbeskrivelse og funksjonstabeller
 • I/O lister - tavleinformasjon
 • IRC-løsninger med tilhørende beskrivelser
 • Kommunikasjonsvalg, BUS-I/O
 • Automasjonstegninger
 • Oppfølging av de prosjekterende
 • Grensesnittoversikt, rådgivere og entreprenør/leverandør
 • Koordinerende rolle for de prosjekterende
 • Systemoversikt for prosjektet
 • Plan for test og igangkjøring
 • Prosedyrer for integrerte tester, fullskala og sikkerhet
 • Oppfølging i byggetid og testfase
Bergen
Andøye Space Telemetry & Radar Engineer Drift og vedlikehold av kommunikasjon-, telemetri- og radarutstyr. Drift, vedlikehold og utvikling av it-infrastruktur. Samt overvåking av dette utstyret under oppskytning. Andøya
Aventi Techonolgy Service ingeniør   Oslo
Valmet Marine Service Engeneer   Lier
Statsbygg Driftsingeniør
 • Bidra til kontinuerlig forbedring og effektivisering av driften ved implementering av ny teknologi, nye arbeidsmetoder og digitale verktøy for område nord.
 • Bistå driftsteam med implementering av satsinger, kompetanseheving, gjennomføring av ENØK-tiltak, innkjøp- og anskaffelsesprosesser.
 • Område nords energikontakt.
 • Bidra aktivt og operativt til at strategiske mål oppnås.
 • Støtte drift og teamlederne i mindre vedlikeholdsprosjekter/ombygginger.
Tromsø
Fjordsmolt Leder for teknisk avdeling Preventivt og prediktivt vedlikehold. Programmering av PLS, SCADA og operatørpanel. Oppsett av frekvensomformere. Valg og montasje av sensorisk utstyr.  

Ansvarlig for siden: Anne Mai Ersdal
opprettet: 24.05.2022