Høsten 2022: Emnebeskrivelsen for PED-6103 Sosiale og emosjonelle vansker

Emnebeskrivelsen for PED-6103 Sosiale og emosjonelle vansker er tilgjengelig i emnekatalogen på nett:

https://uit.no/utdanning/emner/emne/766288/ped-6103

Ansvarlig for siden: Linda Pettersen
opprettet: 15.03.2022