Progresjonsplaner for master i spesialpedagogikk

De følgende utdanningsplanene for heltidsstudier på master i spesialpedagogikk er standard oppsett for alle studenter. Om noen vil vike fra dette oppsettet eller bytte campuser så må de ta kontakt med ansvarlig studiekonsulent. Alle studenter som vil følge deltidsprogresjon må ta kontakt med ansvarlig studiekonsulent så snart som mulig etter opptaket til programmet er bekreftet.Merk at lengde på og antall av samlinger er estimater og kan forandres fra år til år. Muntlig eksamen kommer eventuelt i tillegg til oversikten under.

 

Heltid campus Tromsø (søknadskode 5040)

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. semester

(normalt 2-3 ukessamlinger, 2-3 økter i uken)

PED-3022
Sosio- og emosjonelle vansker

 

PED-3058

Sakkyndighetsvurdering og rådgivning

2. semester

(normalt 3-4 ukessamlinger og 12 dager praksis)

PED-3055
Metode og vitenskapsteori

PED-3037
Praksis og refleksjon

3. semester

(normalt 3 ukessamlinger)

PED-3036 

Språkvansker og dysleksi

PED-3901
Masteroppgaven

4. semester

(ingen samlinger)

PED-3901
Masteroppgaven


Heltid campus Alta (søknadskode 5432)

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. semester

(normalt 6 tredagers-samlinger)

PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsforutsetninger

PED-3031
Inkludering og tilpasset opplæring

PED-3032
Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid

2. semester

(normalt 3 ukessamlinger og 2 tredagers-samlinger)

PED-3059 Vitenskapsteori og metode

PED-3033
Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid

3. semester

(normalt 2 todagers-samlinger,
2 tredagers-samlinger og 12 dager praksis)

PED-3038
Praksis og refleksjon

PED-3030
Barn og unge med læringsutfordringer

PED-3903 Masteroppgaven

4. semester

(ingen samlinger)

PED-3903 Masteroppgaven

 

Deltid campus Tromsø (søknadskode 5040)

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. semester

(normalt 2 ukessamlinger, 2-3 økter i uken)

PED-3022
Sosio- og emosjonelle vansker

PED-3022 Sosio- og emosjonelle vansker

2. semester

(normalt 3-4 ukessamlinger,2-3 økter i uken)

PED-3055
Metode og vitenskapsteori

PED-3055
Metode og vitenskapsteori

3. semester

(normalt 2 ukessamling,2-3 økter i uken)

PED-3058

Sakkyndighetsvurdering og rådgivning

 

4. semester

(normalt 1 tredagerssamling og 12 dager praksis)

PED-3037
Praksis og refleksjon

 

5. semester

(normalt 3 ukessamlinger, 4 økter i uken)

PED-3036

Språkvansker og dysleksi

PED-3036
Språkvansker og dysleksi

6. semester

(ingen samlinger)

PED-3901
Masteroppgaven

 

7. semester

(ingen samlinger)

Ped-3901
Masteroppgaven

 

8. semester

(ingen samlinger)

PED-3901
Masteroppgaven

 

 

 Deltid campus Alta (søknadskode 5432)

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. semester

(normalt 4 tredagers-samlinger)

PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsforutsetninger

PED-3031
Inkludering og tilpasset opplæring

2. semester

(normalt 2 tredagers-samlinger)

PED-3033
Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid

 

3. semester

(normalt 4 tredagers-samlinger)

PED-3032
Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid

PED-3030
Barn og unge med læringsutfordringer

4. semester

(normalt 3 ukessamlinger)

PED-3059 Vitenskapsteori og metode

 

5. semester

(normalt 2 todagers-samlinger og 12 dager praksis)

PED-3038
Praksis og refleksjon

 

6. semester

(ingen samlinger)

PED-3903 Masteroppgaven

 

7. semester

(ingen samlinger)

PED-3903 Masteroppgaven

 

8. semester

(ingen samlinger)

PED-3903 Masteroppgaven

 

 

(normalt 3 ukessamlinger

Ansvarlig for siden: Yngve Engkvist
opprettet: 11.02.2022