Informasjon til nye studenter 2021 på Droneteknologi, ingeniør

     

Kjære nye dronesstudenter

Velkommen til UiT – Norges Arktiske Universitet og Bachelor Ingeniør Droneteknologi. Mitt navn er Anne Mai Ersdal, og jeg er faglig koordinator for Droneteknologistudiet. Både jeg og resten av droneteamet gleder oss veldig til å ta imot dere alle ved studiestart i Tromsø i august. Ved offisiell semesterstart vil det være en felles samling for hele universitetet, før dere dagen etter skal møte oss i droneteamet sammen med deres medstudenter på studiet. Se info om hvor og når på uit.no/nystudent.

Droneteknologi er et relativt nytt studie, og vi hadde opptak av første kull høsten 2016. Det siste året har studiet gjennomgått en evaluering og studieplanen er revidert, og vi gleder oss veldig til å starte opp med ny og forbedret studieplan sammen med dere til høsten. Droneteknologi har også et søsterstuidet, nemlig Bachelor Ingeniør Automasjon, og dere vil ha mye kontakt med studentene der gjennom felles fag. Dere deler også linjeforening, se mer info om linjeforeningen for automasjon og droneteknologi (LAD) under.

For mer info om studiet, se uit.no/drone. Dere finner også mye info om studentlivet i Tromsø på Instagram-profilen og YouTube-kanalen UiTstudent. Her ligger blant annet en hverdagsvlog fra en av våre tredjeårsstudenter på automasjon!

Sees i august! Vi gleder oss til å møte dere alle. 

Mvh,

Anne Mai og resten av droneteamet


Linjeforeningen for Automasjon og Droneteknologi (LAD) er en studentorganisasjon med formål om å bidra positiv til at studentene får en minnerik studietid ved UiT.

Hvert semester går vi i LAD hardt ut og lover å arrangere lystbetonte sosiale sammenkomster og bedriftspresentasjon o.l. for økt faglig påfyll. Det siste halvannet året har vist at det ikke er alltid mulig å holde det man lover. Likevel så er vi offensiv å lover at denne gangen skal vi lykkes.Det betyr at det er høyt potensial for å ha det gøy og lærerikt ved UiT samtidig.

Det vi derimot kan tilby med 100% sikkerhet er gratis kaffe til våre medlemmer. Våre medlemmer er så privilegerte at de har tilgang til egen kaffetrakter, og selvfølgelig kaffe som er kjøpt inn av LAD, som kan nytes når de er på campus.


Til tross for at Covid-19 forsøker å by på utfordringer så er vi evige optimister og håper vi får arrangert morsomme og trivelige aktiviteter det kommende semestret. Velkommen!


Mvh,
Styret i LAD
Ansvarlig for siden: Anne Mai Ersdal
Sist oppdatert: 17.06.2021 10:16