Masteremner i samisk

Følgende emner tilbys de neste tre semestrene i samisk på masternivå.

2021 Høst:

  • SAM-3010 Samisk språkvitenskap: Teori og metode
  • SAM-3117 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk

2022 Vår:

  • SAM-3115 Samisk litteraturvitenskap: Samisk teksttolkningshistorie og urfolkskritikk
  • SAM-3012 Samisk språkvitenskap: Samisk språkforskningshistori
  • SAM-3013 Samisk språkvitenskap: Språkteknologi i samisk kontekst

2022 Høst:

  • SAM-3011 Samisk språkvitenskap: Samisk språkhistorie
  • SAM-3116 Samisk litteraturvitenskap: Moderne prosa

2023 Vår:

  • SAM-3010 Samisk språkvitenskap: Teori og metode
  • SAM-3117 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk
Ansvarlig for siden: Kristian Osnes Aambø
Sist oppdatert: 11.10.2021