Tillitsvalgte studenter på lektor i realfag trinn 8-13


Kull 2023: Isak Andre Kristiansen, iskri5024@uit.no, vara: Johanne Sundfjord Eriksen, jer044@uit.no 
Kull 2022: Aasta Marie Hansen-Krone,  aha550@post.uit.no 
Kull 2021: Eivind Trovåg, etr029@post.uit.no
Kull 2020: Hedda G. Kristoffersen, hkr068@post.uit.no
Kull 2019: Kristian Magnus Oldernes, kol068@post.uit.no 
  

Ansvarlig for siden: Trine Lise Larsen
Sist oppdatert: 27.09.2023