Blåboka -  Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø." /> Blåboka -  Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø." />

Fagenheter ved IKM

For undervisning har IKM følgende fagenheter, som i hovedsak tilsvarer medisinske spesialiteter og grenspesialiteter. Disse er knyttet opp mot klinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Beskrivelsen på arbeidsoppgavene til fagenhetsleder er beskrevet i Blåboka -  Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø.

Fagenheter IKM - klinikkene ved UNN                                                                

Fagenhetsansvarlig

Epost

Tlf

Akuttmedisinsk klinikk og Operasjons- og intensivklinikken      
Akuttmedisin og anestesi Knut Fredriksen knut.fredriksen@uit.no  
Barne- og ungdomsklinikken      
Barne- og ungdomspsykiatri Siv Kvernmo siv.kvernmo@uit.no 77 65 57 25
Medisinsk genetikk Øivind Nilssen oivind.nilssen@uit.no 77 64 54 21
Pediatri Claus Klingenberg claus.klingenberg@unn.no 77 62 63 41
Diagnostisk klinikk      
Røntgendiagnostikk Sven Magne Weum sven.weum@unn.no 77 62 83 11
Hjerte- og lungeklinikken      
Hjerte/lunge/karkirurgi Truls Myrmel truls.myrmel@unn.no 77 62 66 12
Hjertemedisin Sidsel Fredheim Karlsen  Sidsel.Fredheim.Karlsen@unn.no  
Lungemedisin Trond Børvik Trond.Borvik@unn.no  
Psykisk helse- og rusklinikken      
Klinisk psykiatri Anne Høye anne.hoye@uit.no 90 84 93 34
Nevro- og ortopedi- og rehabiliteringsklinikken      
Hudsykdommer Øystein Grimstad oystein.grimstad@uit.no  
Fysikalsk medisin og rehabilitering Audny Anke audny.anke@unn.no 77 62 63 16
Nevrokirurgi Tor Ingebrigtsen tor.ingebrigtsen@uit.no  
Nevrologi Ellisiv B. Mathiesen ellisiv.mathiesen@unn.no 77 64 64 18
Ortopedi Ann Kristin Hansen   ann.k.hansen@uit.no     
Plastikkirurgi Solveig Nergård Solveig.Nergard@unn.no  
Revmatologi Gro Østli Eilertsen gro.eilertsen@uit.no 77 62 61 25
Øre-nese-hals-sykdommer Oddveig Rikardsen oddveig.rikardsen@unn.no  
Øyesykdommer Terje Christoffersen terje.christoffersen@unn.no 77 62 65 84
Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken      
Bryst- og endokrin kirurgi Vegard Heimly Brun Vegard.Heimly.Brun@unn.no  
Gastrokirurgi Øivind Irtun  oivind.irtun@uit.no  
Gynekologi/obstetrikk Åshild Bjørnerem ashild.bjornerem@uit.no  
Onkologi Roy M. Bremnes (forskningstermin høsten 2020) roy.bremnes@uit.no 77 62 68 07
Urologi Erling Aarsæther Erling.Johan.Aarsaether@unn.no  
Medisinsk klinikk      
Endokrinologi Ragnar Martin Joakimsen  Ragnar.Joakimsen@unn.no    
Gastroenterologi Eyvind Paulssen  eyvind.paulssen@unn.no    
Geriatri Ieva Martinaityte ieva.martinaityte@unn.no  
Hematologi John-Bjarne Hansen john-bjarne.hansen@uit.no  
Infeksjonsmedisin      
Nyremedisin Toralf Melsom Toralf.Melsom@unn.no   
Ernæringssenteret      
Klinisk ernæring Patrik Hansson patrik.hansson@uit.no  

I tillegg til fagenhetslederne er det i den desentraliserte studiemodellen ansatte ved Nordlandssykehuset HF Bodø (NLSH) og Finnmarkssykehuset (Hammerfest) som har et stedlig fagansvar tilknyttet undervisningen på 6. studieår.

 
       
Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist oppdatert: 09.05.2022

Kontakt
Epost: ikm.adm.ansatte@helsefak.uit.no

Postadresse:
Institutt for klinisk medisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Besøksadresse:
MH1 L8