Oppstart grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn ved UiT, studiested Alta

Velkommen som student til grunnskolelærerutdanning for  1.-7. trinn ved UiT, studiested Alta

På vegne av faglærere og administrativt ansatte ved grunnskolelærerutdanninga 1-7 studiested Alta vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til studiestart.

Oppstart på studiet er tirsdag 18.august kl.0900 på rom 1042. For de av dere som har mulighet er det en egen velkomstuke for alle studenter på campus uka før.
Du må ha med deg:
PC/Mac

Annen nyttig informasjon før oppstart:
Studieplanen 
Korona og undervisning:
Vi planlegger for et hybridsemester høsten 2020, men tar forbehold om endringer. Ved et hybridsemester vil undervisningen være en veksling mellom digital undervisning, undervisning inne og undervisning ute. Studentene må gjøre seg kjent med de smittevernsråd som er utarbeidet for opphold på UiT’s områder.

Oppdatert informasjon om Korona

Les om IT- og bibliotektjenester


Årsplan for studieåret 2020-2021.

Politiattest skal leveres snarest mulig, og seinest 1. september, til praksiskoordinator Eva Mikkelsen eva.mikkelsen@uit.no 

Sjekkliste for deg som er ny student 

Informasjon om studiested Alta


Vennlig hilsen
Yngve Engkvist
studieleder
Ansvarlig for siden: Anita Evensen
opprettet: 02.07.2020 16:53