Oppstart til vernepleie, heltid ved UiT, Harstad

Velkommen som student ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad. 

 Vi er glade for at du har valgt å takke ja til tilbud om studieplass på bachelor i vernepleie.   

Studiestart er tirsdag 11. august 2020, kl. 09.15 i foajeen i Havnegata 5. 

Faglærere vil stå i foajeen med skilt som viser hvor du skal møte. 

Du mister studieplassen hvis du ikke møter fram ved studiestart. Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte til studiestart, må du snarest gi beskjed om dette ved å sende en e-post til vernepleie@support.uit.no 

Informasjon om semesterstart 

Semesterregistrering  

På grunn av koronaviruset kommer det til å bli en del digital undervisning høsten 2020. Det er derfor viktig at du snarest betaler semesteravgiften og melder deg opp til undervisning og eksamen, slik at du har tilgang til læringsplattformen Canvas når du møter til studiestart. For å få tilgang til Canvas, må du først ha aktivert din IT-brukerkonto og ha semesterregistrert deg via studentweb. Se sjekkliste.

Fagplan og pensum

Fagplanen finner du i studiekatalogen. Emnebeskrivelse og pensumliste til emner som går høsten 2020, finner du under fanen "Oppbygging av studiet". Fagplan og pensumliste vil bli gjennomgått i løpet av de første dagene.

Timeplan høsten 2020 

Annen informasjon før oppstart: 

Korona og undervisning: 

Vi planlegger for et hybridsemester høsten 2020, men tar forbehold om endringer. Ved et hybrid semester vil det være en veksling mellom digital undervisning og undervisning på campus. Studentene må gjøre seg kjent med de smittevernsråd som er utarbeidet for opphold på UiT´s områder. 

Oppdatert informasjon om korona og smittevernråd

Politiattest 

Politiattest skal leveres snarest mulig, og senest innen 30. september. Hvis du ikke har merknader på politiattesten kan du sende den på e-post til vernepleie@support.uit.no. Hvis du har merknader på attesten, kan den leveres i Servicetorget som ligger i hovedbygget til UiT, Harstad. På grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet ved studiestart bør du søke om politiattest så snart du har takket ja til studieplass. Du finner mer informasjon om politiattest i tilbudsbrev fra Samordna opptak.

Fadderordningen ved UiT, Harstad kalles "Oppstarten" og varer fra 10. august-23. august. Program og påmelding til fadderordningen finner du på nettsiden Oppstarten.

Studentbolig i Harstad 

Ta kontakt med Norges arktiske studentsamskipnad. De tilbyr studentboliger for studenter ved UiT, Harstad. De har både hybler og familieleiligheter. I tillegg formidler Samskipnaden private boliger til studenter som ikke får tilbud om studentboliger.

Reiseinformasjon til Harstad 

SAS og Norwegian har flyvninger til/fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes til/fra blant annet Oslo Lufthavn Gardemoen. Flytid fra Gardemoen til Harstad er ca. 1 time og 30 minutt. Les mer om Harstad.

Flybussen  

Fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes flyplass er det ca. 40 minutters reisetid inn til Harstad. I Harstad har flybussen holdeplass på Harstad bussterminal, Havnegata og Thon hotellet. For informasjon om priser og rutetider, se flybussen.no.

UiT Norges arktiske universitet, Harstad  

UiT, Harstad ligger på Hamnneset i Harstad sentrum, fem minutters gangavstand fra hurtigbåt, hurtigrute og bussterminal. Besøksadresse er Havnegata 5 som er hovedbygget til UiT, Harstad.  

Parkering  

UiT Harstad har parkeringsplass for studenter og ansatte mot avgift. Her gjelder prinsippet «først til mølla». Før du kan benytte deg av parkeringen må du validere deg som student ved å registrere deg via denne nettsiden.

Flere spørsmål?

Kullkoordinator er universitetslektor Mona Stenhaug Johannessen. Ved spørsmål vedrørende studiet eller studiestart, ta kontakt på telefon 77 05 83 82 eller på e-post: mona.s.johannessen@uit.no  

Hjertelig velkommen til studiestart og lykke til som student hos oss!  

Vennlig hilsen  

Kirsti Koppen 

Studieleder ved Institutt for vernepleie, Harstad  

 
Ansvarlig for siden: Linda Pettersen
Sist oppdatert: 09.07.2020 13:21