Hvorfor samfunnet vårt har bruk for geologer

Geologi er et nøkkelfag for å løse fremtidens utfordringer - disse fire YouTube-filmene viser hvorfor. 

  

Ansvarlig for siden: Kai Mortensen
Sist oppdatert: 31.01.2020