Ofte stilte spørsmål

Når åpner søknadsweb, og hvor finner jeg studiet i søknadsweb?

Søknadsweb åpner 1. februar for å søke på dette studiet. Den enkleste måte å  finne studiet i søknadsweb, er å skrive inn navn på studiet i søkefeltet. Du finner også studiet under Halvårs- årsstudier og praktisk-pedagogisk utdanning.

Opptaksperiode – hva skjer

Etter søknadsfristens utløp blir tekstene til alle som har levert godkjent søknad (GSK / studiekompetanse og innsendt tekst) vurdert av opptakskomiteen.  Opptakskomiteen leser gjennom alle tekstene, og fatter vedtak om hvilke søkere som skal tilbys plass ved studiet. Alle søkere blir informert om resultatet av opptaksprøven.

Får man tilbakemelding på innsendt tekst ved avslag på søknad om opptak?

Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger på de innsendte tekstene

Hva er dato for samlingene i undervisningsåret 2020 - 2021? 

Mandag - torsdag 10. - 13. august

Mandag - torsdag 28. september - 1. oktober

Mandag - torsdag 2. - 5. november

Mandag - torsdag 11. - 14. januar

Mandag - torsdag 15. - 18. februar

Mandag - torsdag22. - 25. mars

Mandag - torsdag 10. - 13. mai (Kristi Himmelfart)

 

Må man bo i Tromsø for å kunne gjennomføre Forfatterstudiet?

Det er ikke nødvendig å bo i Tromsø, men det er krav om deltakelse på minst 80% av undervisningen.

Hvor kan man bo under samlingene?

Folk bor på veldig ulike steder: Smart hotell, Viking hotell, Tromsø Bed&Books ( som innebærer tilgang kjøkken/kjøleskap og mulighet til å lage egen mat) og Airbnb.

Koster studiet noe?

Studiet er gratis, men du må betale semesteravgift, og evt studiemateriell. Boutgifter i forbindelse med samlingene dekkes også av den enkelte student.

Er det mulig å få lån hos Lånekassen til studiet?

Ja, det er mulig å få lån hos Lånekassen

Når tilbys Forfatterstudium 1, når tilbys Forfatterstudium 2 og når tilbys Forfatterstudium 3?
Forfatterstudium 1 tilbys studieårene: 2020/2021, 2022/2023 osv. (altså hvert annet år)
Forfatterstudium 2 tilbys studieårene: 2021/2022, 2023/2024 (altså hvert annet år)
Forfatterstudium 3: 2020/2021 (altså hvert annet år og vil i utgangspunktet tilbys parallelt med Forfatterstudium 1 )
Opptak må søkes for hvert år.

Må man ha gjennomført Forfatterstudium 1 for å kunne søke på Forfatterstudium 2 eller Forfatterstudium 1 og 2 for å kunne søke på Forfatterstudium 3?

Opptakskrav til Forfatterstudium 2 er generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått opptaksprøve. I tillegg kreves fullført Forfatterstudium 1 fra UiT – Norges arktiske universitet eller tilsvarende formell utdanning både når det gjelder faglig nivå og omfang (minst 60 studiepoeng) eller annet dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse). Dette betyr blant annet at studenter som har gjennomført ett ettårig forfatterstudium som gir 60 studiepoeng ved et annet lærested enn UiT, også vil kunne bli tatt opp på Forfatterstudium 2 ved UiT

For forfatterstudium 3 gjelder det samme. For å bli tatt opp kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått opptaksprøve. I tillegg kreves fullført Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium 2 fra UiT, eller tilsvarende formell utdanning både når det gjelder faglig nivå og omfang (minst 120 studiepoeng til sammen) eller annet relevant og dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok/bøker utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse). Studenter som har gjennomført et forfatterstudium tilsvarende Forfatterstudium 1 eller 2 (120 studiepoeng) ved et annet lærested enn UiT, vil altså kunne bli tatt opp på forfatterstudium 3.

Ansvarlig for siden: Merete Blichfeldt
Sist oppdatert: 28.01.2020