Tidligere studenter

Bachelor i matematikk og statistikk gir mange spennende jobbmuligheter

 

Trine Lundamo - Etter studiet fikk jeg jobb hos Multiconsult. Vi utvikler et simuleringsverktøy for havisdynamikk. Verktøyet vi utvikler er unikt og vi har stor tro på at det kan bli etterspurt og nyttig, noe som er motiverende og spennende. Generelt liker jeg at det stadig er nye prosjekter og arbeidsoppgaver innen utvikling, samtidig som man har mulighet til å publisere og presentere forskningen vår på konferanser.

 Karl Øyvind Mikalsen: - Etter studiet tok jeg en doktorgrad i maskinlæring og statistikk ved UiT.  Etter dette har jeg begynt å jobbe som forsker ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Hovedfokuset i både doktorgradsarbeidet og min nåværende jobb som forsker har vært å bidra til å fornye og forbedre helsetjenestene ved å utvikle f.eks. diagnose- og beslutningsstøtteverktøy basert på maskinlæring og kunstig intelligens. Et konkret eksempel på noe jeg har jobbet med er å predikere hvilke pasienter som er i risikosonen for å få komplikasjoner etter operasjon og derfor må få tettere oppfølging av helsepersonell i etterkant. Dette er et spennende og givende arbeid hvor jeg får god bruk for min bakgrunn fra matematikk og statistikk, og i tillegg kan være med å bidra til å forbedre behandlingstilbudet for pasientene.

 Amund Jenssen: - Etter at jeg avla min mastergrad i anvendt matematikk ved IMS  har jeg arbeidet som lektor ved de følgende undervisningsinstitusjonene i Norge: Oslo Handelsgymnasium, Tromsø Maritime Skole,  Universitetet i Tromsø og Handelshøyskolen BI. Disse stillingene har bydd på varierte utfordringer, hovedsakelig ved at undervisningen har vært i ulike fag på forskjellige nivåer, samt vært rettet mot ulike elev og – studentgrupper.  I tillegg til undervisning og studentveiledning/elevoppfølging gir lektoryrket meg muligheten til å utvikle meg selv faglig og pedagogisk gjennom kurs, forskning og utviklingsprogram.
Ansvarlig for siden: Helge Johansen
Sist oppdatert: 13.11.2019 12:20