Kvensk

Du kan ta kvensk som fag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. master og  grunnskolelærerutdanningen for trinn 5.-10. master.
Dette blir ett av dine undervisningsfag.
Du tar 15 studiepoeng første studieåret, 15 studiepoeng andre studieåret og 30 studiepoeng tredje studieår.

Det stilles ingen formelle krav om forkunnskaper. For å kunne følge progresjonen i undervisningen anbefales det likevel minst 10 studiepoengs grunnkurs i kvensk eller tilsvarende kunnskaper. Disse kan for eksempel være tidligere studier i kvensk eller finsk ved universitet eller
videregående skole.

Det er Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, studiested Alta som har ansvar for dette.
Parallelt med tilbudet Kvensk i lærerutdanningen tilbys kvensk også som videreutdanning for lærere. 

Stipend: Fra høsten 2020 kan du søke stipend

 
Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 14.04.2020 10:13