Bacheloroppgaver (prosess/gass)

Mot slutten av bachelorutdanningen skal alle ingeniørstudenter gjennomføre et større prosjektarbeid som kalles bacheloroppgaven. Studentene får være med på å bestemme oppgaven ut fra egne faglige interesser. Ofte kommer oppgaven fra en bedrift som har et problem som skal løses. Prosessteknologi-studentene i Tromsø har utført mange spennende prosjekter som også er svært nyttige for oppdragsgiverne. Nedenfor kan du lese litt om noen av bacheloroppgaveene fra prosess-studentene.
Ansvarlig for siden: Tor Schive
Sist oppdatert: 19.02.2018 09:35