Intervju med tidligere studenter

Isaksen.jpg

Geir Isaksen jobber som stipendiat (doktorgradsstudent) ved Institutt for kjemi ved UiT innen molekylær- og strukturbiologi.  Han sier:

Under mastergraden jobbet jeg i en gruppe som så på problemstillinger rundt antibiotikaresistente bakterier, noe som er et høyaktuelt tema også utover akademiske miljø

Jobben min, på tross av at jeg er kjemiker, gjør jeg 99% av tiden foran en PC. Det vi jobber med er modellering/visualisering av kjemiske forbindelser og reaksjoner ved hjelp av datamaskiner.

Les hele intervjuet

 

Hanne Fosshaug

Hanne Fosshaug jobber som kjemiker ved Unilab Analyse i Framsenteret i Tromsø. Her analyserer hun ulike prøver for miljøgifter og fettstoffer. Hun uttaler:

Det gikk fort opp for meg at kjemi var det som interessert meg mest, og særlig det at man kunne analysere en prøve på jakt etter ulike miljøgifter var noe som tidlig fattet min interesse.

Her på Unilab er min hovedoppgaver å analysere ulike prøver og utvikle nye testmetoder. Unilab gjør mye arbeid for oljebransjen som er pålagt å årlig sjekke at havbunnsprøver rundt oljeplattformene ikke inneholder olje- eller metallforurensning.

Les hele intervjuet!

Ansvarlig for siden: Renate Lie Larsen
opprettet: 19.10.2017