Emnegruppe Advanced Marketing

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant fire emnegrupper. Økonomistyring, Retail management, Advanced marketing eller emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret:

5. semester

BED-2100
Global Marketing
(10 stp/ECTS)

BED-2136
Experience Development
(10 stp/ECTS)

BED-2137
Service Management
(10 stp/ECTS)

6. semester

BED-2144 
Social Media Marketing

(10 stp/ECTS)

BED-2145
Consumer Behaviour and Active Retailing
 
(10 stp/ECTS)

BED-2208 
Dissertation in Business Administration 
(10 stp/ECTS)

Alternativt kan studentene i 6. semester velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg.

Informasjon om godkjenning og innpasning av slike emner får du hos studiekonsulent på studieprogrammet.
Ansvarlig for siden: Tor Alvin Strand
Sist oppdatert: 18.05.2020 08:53