Uteksaminerte 2011 - 2017

Solveig Bentdal

Kull 2015 - mastergrad 2017
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Forsvarssystem og mikrobiota i grønn kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis)"

Stilling oktober 2017:

Hanne Bragmo

Kull 2015 - mastergrad 2017
Kommer fra: Lørenskog, Norge
Masteroppgave: "Exploring the Antibacterial and Anticancer potential of Five Marine Fungi
With the use of OSMAC-approach"

Stilling oktober 2017:

Eirin Glomsaker

Kull 2015 - mastergrad 2017
Kommer fra: Mandal, Norge
Masteroppgave: "Isolation and Characterisation of Secondary Metabolites from Arctic, Marine Invertebrates"

Stilling oktober 2017:
Laboratorieingeniør hos Nordic PHarma Inc AS i Kaldfjorden (Kvaløya, utenfor Tromsø). Startet 1.juni 2017

Marte Jenssen

Kull 2015 - mastergrad 2017
Kommer fra: Hadsel, Norge
Masteroppgave: "Bioactive Compounds Produced by Marine Bacteria Cultivated in Different Growth Media"

Stilling oktober 2017:
Stipendiat
i Marin bioprospektering ved MarBio, Institutt for Kjemi/UiT, Tromsø.

Marte svarer deg gjerne dersom du har spørsmål om studiet. Klikk på navnet for kontaktinformasjon.

Lindsey Leigh Beecher Martinsen

Kull 2015 - mastergrad 2017
Kommer fra: Asker, Norge
Masteroppgave: "Antimikrobielle forbindelser i kongsnegl (Buccinum undatum) og neptunsnegl (Neptunea despecta)"

Stilling oktober 2017:

Avdelingsingeniør
på institutt for kjemi, UiT.

Anja Sjøvoll

Kull 2015 - mastergrad 2017
Kommer fra: Hadsel, Norge
Masteroppgave: "Biokjemiske egenskaper til grakse fra produksjon av Calanus® Oil"

Stilling oktober 2017:

Avdelingsingeniør (vikariat) Veterinærinstituttet i Tromsø, Seksjon for patologi Oslo og Tromsø.

Anja svarer deg gjerne dersom du har spørsmål om studiet. Klikk på navnet for kontaktinformasjon.

Therese Christina Udin

Kull 2015 - mastergrad 2017
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Proteiner, lipider og kitin grakse fra produksjon av olje fra rauåte"

Stilling oktober 2017:

Laboratorietekniker hos TosLab AS, Tromsø.

Therese svarer deg gjerne dersom du har spørsmål om studiet. Kontakt henne på e-post.

Ole Christian Hagestad

Kull 2014 - mastergrad 2016
Kommer fra: Lenvik, Norge
Masteroppgave: "Increasing the value of marine rest raw material. Bioactive molecules from rest raw material of snow crab, Chionoecetes opilio"

Stilling oktober 2017:

Stipendiat i Marin bioprospektering ved MarBio, Norges fiskerihøgskole, Tromsø

Tidligere: Avdelingsingeniør på IMB (Institutt for medisinsk biologi, UiT), Tromsø

Ole Christian svarer deg gjerne dersom du har spørsmål om studiet. Klikk på navnet for kontaktinformasjon.

Torunn Johansen Jørstad

Kull 2013 - mastergrad 2015
Kommer fra: Trondheim, Norge
Masteroppgave: "Mikrobiell stabilitet og kjemisk sammensetning i hydrolysat fra Calanus finmarchicus".

Stilling oktober 2017:

Kjemiker/rådgiver Akvaplan-niva, Tromsø

Inger Kristine Rødum

Kull 2013 - mastergrad 2015
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Antimikrobielle peptider i O-skjell, Modiolus modiolus"

Stilling oktober 2017:

Forskningstekniker/Laboratorieingeniør, ArcticZymes, Tromsø

Silje Steinsholm

Kull 2012 - mastergrad 2014
Kommer fra: Arendal, Norge
Masteroppgave: "From Lab to Industry - Enzymes from Undifferentiated Marine Rest Raw Material"

Stilling oktober 2017:

Fra august 2017 stipendiat hos Nofima i Bergen ved avdeling for ernæring og fórteknologi. Jobber med utnyttelse av restråstoff fra matindustrien. Fokuset blir sensoriske egenskaper hos enzymatiske hydrolysater. 

Tidligere:
Laboratorieingeniør
, Nordic Pharma Inc AS, Kaldfjord
Enzymteknikker i Barentzymes AS

Ida Maylen Øverleir

Kull 2012 - mastergrad 2014
Kommer fra: Hadsel, Norge
Masteroppgave: "Effekter på bakteriesamfunn av boreslamdeponering på havbunnen"

Stilling oktober 2017:

QA manager (Quality Assuranse - kvalitetssjef), COLIFAST, Lysaker (utenfor Oslo).

Magnus Støback Bjørsvik

Kull 2011 - mastergrad 2013
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Design av en transkripsjonssensor i Eschericia coli til deteksjon av virkningsmåten til nyoppdagede antimikrobielle peptider"

Stilling april 2017:

Forsker II GenØk, Tromsø
Tidligere: Avdelingsingeniør GenØk, Tromsø

Renate Døving Osvik

Kull 2011 - mastergrad 2013
Kommer fra: Norddal, Norge
Masteroppgave: "Antimikrobielle Forbindelser i Marine Diatomeer (Kiselalger)"

Stilling oktober 2017:

Stipendiat, Norges fiskerihøgskole, Tromsø

Tidligere: Ingeniør lab, Norges fiskerihøgskole, Tromsø

Hanna Leena Thim

Kull 2011 - mastergrad 2013
Kommer fra: Tidaholm, Sverige
Masteroppgave: "SAV Ag CpG/polyl:C formulated vaccination potentiate protective immune responses in Atlantic salmon"

Stilling oktober 2017:

Senior Engineer for Vaxxinova, Bergen


Tidligere:

Overingeniør
, Norges fiskerihøgskole, Tromsø
Stipendiat, Norges fiskerihøgskole, Tromsø


Ida Kristine Østnes Hansen

Kull 2009 - mastergrad 2011
Kommer fra: Vestvågøy, Norge
Masteroppgave: "Antimikrobielle forbindelser fra de to subarktiske sjøpungene: Synoicum turgens og Synoicum incrustatum"

Stilling oktober 2017:

Stipendiat, Norges fiskerihøgskole, Tromsø

Tidligere: Avdelingsingeniør MabCent/Marbank (NFH, UiT), Tromsø

Runar Gjerp Solstad

Kull 2009 - mastergrad 2011
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Bioaktive forbindelser i svampen Geodia barretti og sjøpungen Halocynthia pyriformis"

Stilling oktober 2017:

Forsker, Nofima, Tromsø

Tidligere: Stipendiat, Norges fiskerihøgskole, Tromsø
Runar svarer deg gjerne dersom du har spørsmål om studiet. Klikk på navnet for kontaktinformasjon.

Ansvarlig for siden: Trine Holm Larsen
Sist oppdatert: 19.10.2017