Skal bringe Nord-Norge ut av ond sirkel

Med kraftfullt engasjement har kunstviteren Michele Widerøe engasjert seg for å vitalisere det nordnorske miljøet av designere og arkitekter.

Michele Widerøe foran arkitektoniske Fiskerihøgskolen ved UiT
Drømmen til Michele har hele tiden vært å lære om design. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Vi befinner oss i en ond sirkel. Den kompetansen som finnes, etterspørres ikke, og slik svekkes gradvis det faglige miljøet. Det blir færre kontorer, og gradvis vil de visuelle kvalitetene vi omgir oss med bli skadelidende mener, hun.  

Behov for bevisstgjøring
Da hun selv i en periode jobbet ved arkitektkontoret 70 N Arkitekter så hun behovet for å styrke både den faglige bevisstheten og det faglige miljøet, og slik ble Nordnorsk design og arkitektsenter (NODA) etablert, der hun selv i dag er daglig leder. 
 Arkitekturen i Tromsø og i Nord-Norge har over lang tid vært svært omstridt?
– Ja, det er riktig, men dette er ikke nødvendigvis arkitektenes feil! I mange tilfeller er det utbyggere som ønsker å inngå kompromisser for å kutte kostnader. I andre tilfeller er det lokale myndigheter som ønsker å endre tegninger og inngå kompromisser for å blidgjøre naboer. Jeg har sett veldig mange eksempler på imponerende tegninger av nybygg, som etter utallige kompromisser er blitt så endret at arkitektene ikke ønsker å bli forbundet med dem, og der de til slutt ender opp som nokså pregløse bygg som ingen er særlig fornøyd med eller stolt av, påpeker hun. 
Hun insisterer på at det finnes kompetanse i landsdelen som gjør det mulig også i fremtiden å reise internasjonalt anerkjente signalbygg som Ishavskatedralen. 
– Ja, det finnes mye kompetanse, og det finnes en bevissthet i fagmiljøene om ikke bare visuell kvalitet, men også om bærekraft – ikke minst i valg av materialer. Dette gir gode forutsetninger for at vi kan skape visuelle kvaliteter som bidrar til trivsel. Men om vi skal få dette til må det finnes vilje til å i bruk denne kompetansen, og den kompetansen som finnes må være villig til å by seg frem, sier hun.  

Grunder og designer av legning
Selv er hun både designer og grunder av «legning», og har demonstrert begge egenskapene i løpet av karrieren sin så langt, også lenge før hun etablerte NODA – og før hun før den tid etablerte sitt eget designbyrå.
– Jeg er født på Cuba, og begynte utdannelsen min der. Men Cuba opplevde et dramatisk økonomisk fall i etterkant av Sovjetunionens oppløsning, og selv flyttet jeg til Brasil for å finne jobb. Jeg begynte å jobbe i et selskap som solgte lasermaskiner til bruk ved øyeoperasjoner. Jobben min besto i å demonstrere denne teknologien, og en av de norske øyelegene jeg demonstrerte utstyret til var Erik fra Tromsø – som jeg etter hvert giftet meg med, forteller hun.
I Tromsø var det først naturlig for henne å fortsette å jobbe med det hun hadde erfaring med, laseroperasjoner, men hun fant raskt ut at hun ønsket seg videre – til mer utdanning. 
– Jeg studerte først engelsk, fordi det var greit å kunne språk, og sosialantropologi, fordi kulturforståelse er veldig greit å kunne når man skal etablere seg i et nytt land. Men drømmen var hele tiden å lære om design, forteller hun. 
Slik var hennes egen vei til studiene i kunstvitenskap – der temaet for oppgaven selvsagt ble norsk design.
– Det er mange fag som er spennende og nyttige. Men jeg er veldig glad for at jeg har kunnet fordype meg i noe som jeg virkelig brenner for, sier hun.  

Hvorfor kunstvitenskap ved UIT?
Da jeg flyttet fra Brasil og etablerte meg i Tromsø, begynte jeg å studere fag som var naturlig for å kunne fungere godt i Norge. Da jeg til slutt valgte kunstvitenskap, så var dette det faget som jeg kjente som «mitt», der jeg kunne fordype meg å skrive oppgave om design.

Beste minner fra selve studiene:
Designundervisningen var selvsagt høydepunktet for meg når det gjelder det faglige innholdet. Jeg har også veldig gode minner om lærerne. Ikke bare var de flinke formidlere som brant for faget sitt, men de var også dyktige i forhold til meg. På den tiden var ikke språk det jeg behersket best, så jeg slet litt med den skriftlige formidlingen, men jeg fikk stor hjelp – og anledning til å kommunisere muntlig også. Det satte jeg stor pris på.  

 

Min karrierevei
Michele Widerøe

1992: Videregående skole, Cuba, etterfulgt av reiselivsutdannelse.
1994-1997: Jobbet i Brasil, med salg av lasermaskiner til øyeoperasjoner.
1997-1998: Jobb i Tromsø, som tekniker ved Øyelegesenteret.
1998: Videregående skole, norsk godkjenning. 
1999-2000: Ex phil, UiT. 
2000-2001: Engelsk grunnfag, UiT.
2001-2003: Bachelorgrad, Sosialantropologi, UiT.
2004-2006: Interiørkonsulentstudium/bomiljø, NKI fjernundervisning. 
2004-2012: Eier og daglig leder av Linea Design (interiørdesign).
2005-2009: Bachelor- og mastergrad i kunstvitenskap, med fordypning i norsk møbeldesign, UiT. 
2009-2013: 70 N Arkitekter, Tromsø, administrasjonssjef, arkitektassistent og interiørdesigner.
2011-2012: Global Future, lederutviklingsprogram for utlendinger med høyere utdanning, BI.
2012-2014: Prosjektleder for pilotprosjektet «Et nordnorsk design og arkitektursenter» (NODA).
2015-: Daglig leder i NODA. 


Øyeblikket som definerte karriereveien: 
Jeg er vokst opp i en familie som har vært opptatt av design og arkitektur. Bestefaren min tegnet sitt eget hus – et hus som skilte seg veldig ut i nabolaget – og som bidro til å inspirere også meg til interessen for dette faget. Selv om jeg studerte andre fag og begynte å jobbe med helt andre ting, har jeg hatt drømmen om å jobbe med design og arkitektur hele livet. 
Ansvarlig for siden: Silje Sivertsvik
Sist oppdatert: 06.12.2017 12:20

Flere karriereintervju fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning finner du her:  Karriereintervju - kandidater fra HSL-fakultetet