Praksis i studiet

På denne siden finner du informasjon om praksis for medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Alle studenter på Medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) har praksis på 6–8 uker i sjette (siste) semester.

Du må ha bestått alle obligatoriske emner for å kunne begynne på bacheloroppgaven med praksis.

Du velger praksisplass i samråd med fag ansvarlig og du fungerer som vanlig arbeidstaker. Du sender en søknad sammen med en introduksjon av studiet til praksispartnere. Denne introduksjonene finner du i høyremargen. 

Inngå praksisavtale

Det er lurt å ha tenkt gjennom hvor du vil ha praksis – hva driver praksisstedet med? Tenk gjennom noen ideer til hva du vil/kan gjøre på det aktuelle stedet og skriv et forslag til en prosjektskisse.

Når du har funnet praksissted sender du kontaktinformasjon til studiekonsulenten som sender ut en samarbeidsavtale som gjelder mellom UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og praksisstedet – når disse er signert vil studiekonsulenten sende ut en trepartsavtale som er en avtale mellom deg (student), praksissted og instituttet.

I trepartsavtalen skal du skrive inn tema for oppgaven slik at man kan finne rett veileder til deg. Avtalen signeres og sendes tilbake til studiekonsulenten som henter inn de resterende signaturer. Når alle har signert vil du få en gjenpart av avtalen. Dette skal være gjort i god tid før du går ut i praksis. 

Praksisavtale skal være inngått før du begynner i praksis

Praksisavtalen kan inngås etter at du har deltatt på praksisforberedende undervisning i januar, siden du kanskje først da vil ha klart tema for bacheloroppgaven. 

Om praksis for bachelor i Medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV)

Alle bachelorstudenter i MDV har praksis og skriver en bacheloroppgave tilknyttet praksisen. Det er obligatorisk, også om man kan vise til lang og relevant arbeidserfaring fra tidligere.

I løpet av en 6–8 ukers praksisperiode utføres feltarbeidsdelen av prosjektet. Deler av tida består av generelt arbeid ved institusjonen (80 %). Feltarbeidsdelen (20 %) kan utføres før og/ eller etter praksis, dvs. du kan f.eks. samle inn data, gjøre intervju etc. (avhengig av hva bacheloroppgaven skal handle om) i tida før og etter den generelle arbeidspraksisen. 

Hvor kan du ha praksis

Dere som ønsker bibliotekfaglig retning kan være ved bibliotek, arkiv og museum, men også ved andre institusjoner som organiserer, gjenfinner og formidler dokumenter.

Dere som ønsker medievitenskaplig retning kan være ved bibliotek (men da i hovedsak ha medierelaterte oppgaver (markedsføring, formidling etc.)), medieinstitusjoner, kulturhus, museum, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike institusjoner, bedrifter osv.

Huskeliste:

  • Finne og ta kontakt med mulig praksissted

Du skal i utgangspunktet selv finne fram til og ta kontakt med aktuelt praksissted, som kan være hvor du vil, men du må selv dekke kostnader knyttet til reise og opphold om du tar praksis annet sted enn Tromsø. Dersom du selv ikke finner praksissted, vil du bli plassert ved bedrifter instituttet har avtaler med. Plassering kan bli tilfeldig – dette er ikke noe vi anbefaler da det er i din egen interesse å ha praksis der du har lyst å være, med tanke på at bacheloroppgaven skal skrives og det er en fordel at det også er av interesse for deg. Praksis kan være det første steget til relevant arbeid etter studiet og vi anbefaler på det sterkeste at du viser deg fram for arbeidsmarkedet i egen regi.

  • Kontakt studiekonsulent om valg og godkjenning av praksissted

Studiekonsulenten gir deg deretter beskjed om praksisstedet er godkjent og gir deg nærmere informasjon om prosessen videre. 

Du må ha bestått alle obligatoriske emner for å kunne begynne på bacheloroppgaven med praksis, de obligatoriske emnene er:

MDV-1000/MDV-1011 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap

MDV-1002/MDV-1012 Digitale medier

MDV-1001 Mulitmediale dokumenter: Historie, teori og analyse

MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodellering

MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn

MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode

 
Ansvarlig for siden: Kari Torill Guldahl
Sist oppdatert: 06.03.2020 08:38

Trepartsavtale

Introduksjon til praksispartnere

Om å finne praksissted