Visste du at?

Når du fullfører lærerutdanningen 1.-7.trinn får man ettergitt deler av studielånet.

Mest penger får de som tar Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og de som tar lærerjobb i Nord-Norge.

Ordningen for ettergivelse av studielån er tredelt:

  1. Om lag kroner 50 000 til studenter som fullfører femåring lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektor 8-13.
  2. Om lag kroner 55 000 i tillegg til studenter som fullfører femåring grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn på normert tid.
  3. Om lag kroner 55 000 til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre - og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.

Les om ordningen 

www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-larere-kan-fa-dekket-halve-studielanet/id2546593  
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 10.01.2019 17:21