Major i entreprenørskap

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked velge blant tre majorer:  Marked og strategi, ledelse eller entreprenørskap. Valg av major gjøres i studentweb.

En major i entreprenørskap vil gi deg ferdigheter til å bruke kreativitet i å utvikle entreprenørskapsledelse og teamkompetanse og formulere bærekraftige og ansvarlige forretningsløsninger. Studentene vil også og utvikle kunnskap om hvordan  forskningsbaserte ideer kan kommersialiseres. Majoren vil gi studentene kunnskap som trengs for å gjøre ny virksomhet bærekraftig og svare på de store utfordringene i dagens samfunn knyttet til ny teknologi, innovasjon og arbeidsliv. Majoren  innebærer interaktiv bruk av entreprenører, innovatører og interessenter i økosystemet.

1. semester
BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester

BED-3069 Forskningsbasert entreprenørskap og innovasjon

BED-3068 Responsible and sustainable entrepreneurship
Minor
3.semester      
BED-3030 Entrepreneurial Leadership and Teams
BED-3073 Fordypningsemner
Minor
4. semester
BED-3902 Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked

Studentene må velge følgende minor når de tar en major i entreprenørskap:

Ledelse

  • BED-3064 Kunnskapsledelse eller BED-3039 Endringsledelse (Vår)
  • BED-3065 Lederutøvelse (Høst)

Marked og strategi

  • BED-3059 Strategisk analyse (Vår) eller BED-3045 B2B Marketing (Vår)

  • BED-3032 Service og opplevelsesdesigni (Høst)Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 31.10.2018 13:22