Emnegruppe samfunnsøkonomi

På siste studieår skal studentene på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi og velge blant tre emnegrupper. Emnegruppe samfunnsøkonomi, emnegruppe med valgfrie emner og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

5.semester

BED-2020 Investering og finansiering

SOK-2032 Internasjonal handel og økonomisk geografi

Valgemne

6.semester

SOK-2050 Dissertation in Economics

Valgemne

Valgemne

 

Anbefalte valgemner innen profilering samfunnsøkonomi:

  • BED-2056 Introduction to Data Science (Høst)
  • BED-2060 Social Inequalities in Modern Society (Høst)
  • BED-2032 Corporate Finance (Vår)

 

Studenten kan også velge andre emner ved UiT, men er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

 

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner som sine valgfrie emner. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.
Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 20.05.2020 15:04