Emnegruppe med valgfrie emner

På siste studieår skal studentene på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi og velge blant tre emnegrupper. Emnegruppe samfunnsøkonomi, emnegruppe med valgfrie emner og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.  Gå på «aktive emner» øverst i studentweben. Der kan du søke opp de emnene du ønsker, å eksamensmelde deg.

5.semester

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

6.semester

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Du kan i denne emnegruppen selv komponere innholdet i siste studieår av bachelorgraden i samfunnsøkonomi.
Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 24.11.2017 12:16