Studieretning:

Biologi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Biologi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

Studieretning biologi gir deg kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom dem.

Spørsmål om opptak

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Rådgiver- koordinator lektorutdanning trinn 8-13, realfag


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Førsteamanuensis / Maskinlæring


Studieretninga gir deg kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom dem.  Vi legger vekt på eksempler fra nordområdene i emner som celle- og molekylærbiologi, plante- og dyrefysiologi, økologi og evolusjon. Studiet gir deg erfaring med innsamling og undersøkelser av organismer i naturen ved deltakelse på tokt og feltarbeid, og du får også god trening i laboratorieteknikker. Studieretninga gir deg derfor et solid fundament for praktisk og teoretisk undervisning av biologi i skolen.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
PFF-1015 Praksis år 1
BIO-1105 Introduksjon til biologi
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og biologisk kjemi
2. semester (vår)
BIO-1601 Innføring i mikrobiologi 5 stp
MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi 15 stp
KJE-1002 Organisk kjemi (kjemi fag 2)
BIO-1104 Zoologi (matematikk fag 2)
3. semester (høst)
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk (kjemi fag 2)
BIO-1xxx Økologi 1 (matematikk fag 2)
BIO-1007 Kvantitative metoder (kjemi fag 2)
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering (matematikk fag 2)
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT-1001 Kalkulus 1 (matematikk fag 2)
4. semester (vår)
BIO-1104 Zoologi (kjemi fag 2)
MAT-1004 Lineær algebra (matematikk fag 2)
KJE-1005 Termodynamikk og kinetikk (kjemi fag 2)
MAT-1002 Kalkulus 2 (matematikk fag 2)
5. semester (høst)
BIO-2201 Bachelor thesis in Biology (fordypningsoppgave)
PFF-2020 Undervisningsledelse av læringsprosesser (10 stp)
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)
PFF-2023 Naturfagdidaktikk 1B (5 stp) (kjemi fag 2)
PFF-2026 Matematikk 1 (5 stp) (matematikk fag 2)
PFF-2001 Praksis år 3
6.semester (vår)
BIO-2002 Zoofysiologi
BIO-1xxx Anvendt molekylær-biologi (kjemi fag 2)
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet (matematikk fag 2)
KJE-2003 Introduction to analytical chemistry (kjemi fag 2)
MAT-1005 Diskret matematikk (matematikk fag 2 )
7. semester (høst)
BIO-1xxx Økologi 1 (kjemi fag 2)
BIO-1xxx Botanikk (matematikk fag 2)
BIO-1xxx Plantefysiologi
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT/STA -2xxx (matematikk fag 2)
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A
PFF-3023 Naturfagdidaktikk 2B (kjemi fag 2)
PFF-3026 Matematikkdidaktikk 2 (matematikk fag 2)
9. semester (høst)
BIO/KJE-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx (kjemi fag 2)
BIO/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx (matematikk fag 2)
PFF-3002 Praksis år 5
PFF-3102 Naturfagdidaktikk eller BIO/KJE3xxx (kjemi fag 2)
PFF-3102 Naturfagdidaktikk eller BIO/MAT/STA 3xxx (matematikk fag 2)
BIO-3907 Masteroppgave i biologi ved lektorutdanninga (10 av 40 stp)
10. semester (vår)
BIO-3907 Masteroppgave i biologi ved lektorutdanninga (30 av 40 stp)
Foreløpig ikke tilgjengelig