Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIESTED: Harstad
COLOURBOX18754982.jpg

Økt migrasjon skaper behov for flere kompetente arbeidstakere som kan arbeide med flyktninger og migranter fra ulike deler av verden. Dette studiet skal dekke kompetansebehovet hos de som arbeider, eller ønsker å arbeide med flyktninger og asylsøkere. Studiet gir deg nødvendig kompetanse både teoretisk og praktisk slik at man kan imøtekomme de utfordringer man møter i flyktningarbeidet.

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiested: Harstad
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen
Søknadsfrist:1. november
Søknadskode:3200
Søk studiet
Sentrale temaer i studiet:
 • Flyktningpolitikken i Norge og globalt
 • Juridiske rammer knyttet til flyktningarbeid
 • Migrasjonsteori, historikk og perspektiver
 • Migrasjonshelse
 • Religionskunnskap
 • Motivasjon og mestring
 • Sosiologisk emosjonsteori
 • Religion, identitet, kultursensitivitet og liminalitetsteori
 • Innvandring og funksjonshemming
 • Saksbehandling
 • Bruk av tolk
 • Motiverende intervju
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester vår
Migrasjonsfaglig kompetanse - teori, 15 studiepoeng
2. semester høst
Migrasjonsfaglig kompetanse - ferdigheter, 15 studiepoeng

Studiets hensikt er å gi studentene nødvendig kompetanse, både teoretisk og praktisk slik at de kan imøtekomme utfordringer de møter i arbeidet med flyktninger.

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. I tillegg er det krav om 3-årig bachelorgrad.  

Oppstart av studietilbudet forutsetter tilstrekkelig antall studenter.

Videreutdanning i Migrasjonsfaglig kompetanse er et studiet som utgjør 30 studiepoeng og består av to emner á 15 studiepoeng. Emnene er organisert med tre samlinger i hvert semester.

Arbeidsformer:
Forelesninger, gruppearbeid, debatt og seminar

Vurderingsformer:
Emne 1 Migrasjonsfaglig kompetanse - teori: Individuell hjemmeeksamen over 4 dager. Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Emne 2 Migrasjonsfaglig kompetanse - ferdigheter: Refleksjonsnotat som vurderes etter karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Planlagte samlinger for våren 2017:

Uke 6: 7, 8 og 9. februar

Uke 13: 28,29 og 30. mars

Uke 19: 9, 10 og 11. maiKontakt
KwesiKassahDSC_8902kv.jpg

Kassah, Kwesi Alexander


Professor
Telefon: 77058317 kwesi.a.kassah@uit.no

KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg

Koppen, Kirsti


Studieleder
Telefon: 77058349 kirsti.b.koppen@uit.no

MaritRustadDSC_8881kv.jpg

Rustad, Marit


Universitetslektor
Telefon: 77058300 marit.rustad@uit.no

Pettersen, Linda


Førstekonsulent
Telefon: 77058314 Mobil: 95851331 linda.pettersen@uit.no

Skip to main content