Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIESTED: Harstad
COLOURBOX18754982.jpg

Økt migrasjon skaper behov for flere kompetente arbeidstakere som kan arbeide med flyktninger og migranter fra ulike deler av verden. Dette studiet skal dekke kompetansebehovet hos de som arbeider, eller ønsker å arbeide med flyktninger og asylsøkere. Studiet gir deg nødvendig kompetanse både teoretisk og praktisk slik at man kan imøtekomme de utfordringer man møte i flyktningarbeidet.

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Harstad
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:3200
Søk studiet
Sentrale temaer i studiet:
  • Flykningpolitikken i Norge og globalt
  • Juridiske rammer knyttet til flyktningarbeid
  • Migrasjonsteori, historikk og perspektiver
  • Migrasjonshelse
  • Sosiologiske emosjonsteori
  • Makt og empowerement
  • Religion, identitet, kultursensitivitet og liminalitetsteori
  • Innvandring og funksjonshemming
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester høst
MIG-6001 (Migrasjon 1), 15 studiepoeng
2. semester vår
MIG-6002 (Migrasjon 2), 15 studiepoeng

Studiets hensikt er å gi studentene nødvending kompetanse, både teoretisk og praktisk slik at de kan imøtekomme utfordringer de møter i arbeidet med flyktninger.

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. I tillegg er det krav om 3-årig bachelorgrad.

Oppstart av studietilbudet forutsetter tilstrekkelig antall studenter.

Videreutdanning i Migrasjonsfaglig kompetanse er et studiet som utgjør 30 studiepoeng og består av to emner á 15 studiepoeng. Emnene er organisert med tre samlinger i hvert semester.

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, debatt og seminar.

Vurderingsformer

Emne 1 (MIG-6001) og emne 2 (MIG-6002): Individuell hjemmeeksamen over 3 dager. Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.Bli student ved UiT!Kontakt

Pettersen, Linda


Rådgiver
Telefon: +4777058314 linda.pettersen@uit.no

KwesiKassahDSC_8902kv.jpg

Kassah, Kwesi Alexander


Professor
Telefon: +4777058317 kwesi.a.kassah@uit.no

KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg

Koppen, Kirsti


Studieleder
Telefon: +4777058349 kirsti.b.koppen@uit.no

MaritRustadDSC_8881kv.jpg

Rustad, Marit


Universitetslektor
Telefon: +4777058300 marit.rustad@uit.no


FOR STUDIEADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
Send e-post til: vernepleie@support.uit.no

Samlinger høsten 2018

MIG-6001:

Uke 36: (tirs-tors)

Uke 41 (tirs-tors)

Uke 46 (tirs-tors)

 Uke 47: 3 dagers skriftlig hjemme eksamen (tirs-tors)