Motivasjon, mestring og arbeid

STUDIESTED: Harstad
COLOURBOX11717352.jpg

Videreutdanning i motivasjon, mestring og arbeid retter seg mot fagfolk som skal hjelpe grupper i det norske samfunn som trenger ulik form for hjelp, tilrettelegging og bistand for å realisere sine ressurser i form av utvikling, mestring og arbeid.

Fakta

Varighet:4 Semester
Studiested: Harstad
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen
Søknadsfrist:

ikke fastsatt

Søknadskode:3056
Søk studiet
Videreutdanning i Motivasjon, mestring og arbeid er et deltidsstudium over 2 år. Studiet utgjør 60 studiepoeng, fordelt på tre moduler:
  • Modul 1: Rådgivings-, veilednings- og kommunikasjonskompetanse (30 studiepoeng)
  • Modul 2: Rus og psykiatri (15 studiepoeng)
  • Modul 3: Endrings- og samarbeidskompetanse (15 studiekompetanse)

Studiet er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon skal kunne bidra med motivasjonsfremmede kommunikasjon og intervensjoner, samt bidra med rådgivning og veiledning til mennesker som prøver å komme seg tilbake til arbeidslivet på kortere eller lengre sikt, og som skal gi rådgivning og veiledning til mennesker med sammensatt problematikk knyttet til rus og psykisk helse.

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. I tillegg er det krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning. 

Følgende dokumentasjon må lastes opp i søknadsweb innen søknadsfristen:

  • Vitnemål og karakterutskrift på relevant høyere utdanning.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av studiet.

NB! Videreutdanning i Motivasjon, mestring og arbeid kommer til å ha følgende studieforløp med oppstart høsten 2017:

1. semester - høsten 2017: Rus og psykiatri (15 studiepoeng)

2. semester - våren 2018: Endrings- og samarbeidskompetanse (15 studiepoeng)

3. semester - høsten 2018: Rådgivnings-, veilednings og kommunikasjonskompetanse (15 studiepoeng)

4. semester - våren 2019: Rådgivnings-, veilednings og kommunikasjonskompetanse (15 studiepoeng)

Vi gjør oppmerksom på at studieforløpet som er oppgitt under fanen Oppbygging av studiet på denne nettsiden gjelder de som startet på studiet høsten 2016.

Planlagte samlinger for modulen Rus og psykiatri høsten 2017 er som følger:

Uke 36:                4., 5. og 6. september

Uke 42:                17, 18 og 19. oktober

Uke 47:                21, 22 og 23. november

 

Eksamen blir avholdt i uke 49: 4, 5 og 6. desember.

Modulen Rådgivnings-, veilednings og kommunikasjonskompetanse er organisert med seks samlinger à tre dager fordelt over to semester.

Modulen Rus- og psykiatri er organisert med tre samlinger à tre dager fordelt over ett semester.

Modulen Endrings- og samarbeidskompetanse er organisert med tre samlinger à tre dager fordelt over ett semester.

Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Undervisning består av forelesninger, praktisk oppgaveløsning, praktiske øvelser, veiledningsgrupper og personlig kompetanseutvikling. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt brukt i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen. Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80% tilstedeværelse på disse for å kunne framstille seg til eksamen.Kontakt
MaritRustadDSC_8881kv.jpg

Rustad, Marit


Universitetslektor
Telefon: +4777058300 marit.rustad@uit.no

Pettersen, Linda


Førstekonsulent
Telefon: +4777058314 linda.pettersen@uit.no


Skip to main content