Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

STUDIESTED: Nettbasert
medie-og-dokumentasjonsvitenskap-1

Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium gir deg mulighet til å studere hvor du vil og når du vil. Emnene er obligatoriske i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap.
I sum utgjør disse tre emnene en god start på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap eller andre studier tilhørende HSL-fakultetet

 

Fakta

Varighet:1 Semester
Studiested: Nettbasert Annet
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen grad.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5321
Søk studiet
Dette nettstudiet gir deg en smakebit på studiet medie- og dokumentasjonsvitenskap og utgjør første semester i bachelorprogrammet medie- og dokumentasjonsvitenskap. Nettstudiet består av tre emner: examen facultatum(ex.fac), innføringsemne i medie- og dokumentasjonsvitenskap og Digital medier. Ex.fac gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter og sentrale vitenskapsteorietiske problemstillinger. I emnet Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap lærer du om fagets historiske utvikling, hva faget handler om og dets samfunnsmessige rolle. Digitale medier omhandler hvordan ulike medierformer behandles og hvordan de kan bevares. Dersom du velger å fortsette på bachelorprogrammet gir denne utdanninga grunnlag for arbeid i kultursektoren, kommunikasjons-, informasjons- og mediebransjen, forlag, arkiv, bibliotek, museum og skole. Kombinert med pedagogisk tilleggsutdanning kan studiet kvalifisere for undervisningsstillinger. I programmet kan du velge om du vil ta medievitenskap eller dokumentforvaltning. Om du velger dokumentforvaltning vil det gi godkjent bibliotekarutdanning og kvalifiserer deg til å kunne jobbe som biblioteksjef.
Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Alle kvalifiserte søkere får opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Bli student ved UiT!Kontakt
Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no

Tore Brattli ISK 512x640.jpg

Tore Brattli


Førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645468 tore.brattli@uit.no

HG.bilde.jpg

Gustafsson, Henrik


Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777646746 henrik.gustafsson@uit.no