Fysikk - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Fysikk - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du lære hvordan fysikk er med på å forme den teknologiske utviklingen og fremtiden? Vil du se hvordan fysikk blir brukt til utvikling avansert teknisk utstyr?

Studiet gir deg en teoretisk forståelse i fysikk og matematikk, og gir deg kunnskapen til å kunne utvikle en praktisk forståelse innenfor:

 • Energi og klima
 • Jordobservasjon
 • Sensorteknologi
 • Romfysikk
 • Maskinlæring og Statistikk

Studiet passer perfekt for deg som er interessert i realfag og teknologi, men ikke er helt sikker på hva du har lyst til å jobbe med!

Spørsmål om studiet
Kirsti Merete Johannessen .jpg
Kirsti Merete Johannessen

Studiekonsulent / Administrasjon


Studiet bygger på kunnskapen din fra videregående innenfor matematikk og fysikk, og gir deg en grunnleggende forståelse for de vitenskapelige metodene som tas i bruk i forskning. Det første semesteret arrangeres det en studietur til Andøya Space Center hvor du får høre interessante foredrag om studiet, karrieremuligheter og danne god kontakt med dine medstudenter.

I løpet av studiet kommer du til å se hvor viktig fysikk er for teknologisk utvikling og du får innblikk i hvordan fysikk brukes i felt som medisin og helse, automasjon og robotikk, datateknologi, sikkerhet, klima og miljø.

Det siste året kommer du til å ta valgemner som baserer seg på UiT sine egne forskningsfelt innenfor fysikk. Du vil få kontakt med forskningsgruppene som, sammen med deg, vil hjelpe deg å sette opp det studieløpet som passer deg best.

Kunnskaper - Kandidaten:

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk
 • har kjennskap til vitenskapelige metoder i matematikk, statistikk og fysikk

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan beskrive og forklare de fundamentale lover i naturen
 • kan anvende teori og fagkunnskap til problemløsning
 • kan bruke vitenskapelige måleinstrumenter
 • kan bruke programmeringsverktøy
 • kan lage matematiske formuleringer av fysiske lover og problemstillinger

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • viser gode arbeidsvaner, følger etiske retningslinjer og er i stand til å fortsette en karriere innen næringslivet, offentlige etater eller fortsette utdanningen mot en mastergrad i fysikk

Studiet gir bred kunnskap innen fysikk og matematikk, som gjør deg kvalifisert for jobber innenfor mange områder. Du får gjennom studiet god trening i problemløsning på en analytisk og systematisk måte, noe som er svært ettertraktet uavhengig av hvor du ønsker å jobbe.

Din fysiske og matematiske forståelse kan du benytte til å løse klimautfordringer, forske med bruk av avanserte radarer og raketter, eller utvikling av medisinsk teknologisk utstyr. Arbeidstakere som har den fundamentale tekniske forståelsen til utstyret som brukes er veldig positivt, og med en bachelor i fysikk får du en kompetanse mange arbeidsgivere ser etter.

Opptakskrav

Studiet krever spesiell studiekompetanse, REALR2. Opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Kvoter

Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

Krav til realkompetanse

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Frist

Studieprogrammet har opptak hver høst via Samordna opptak med søknadsfrist 15. april.

Innpassing

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres justeringer i individuell utdanningsplan.

Undervisning

Studie har ukentlig undervisning og øvelser i alle emner. Undervisningen foregår ved UIT i Tromsø.

Emnene i studieprogrammet har ulike undervisningsformer som forelesninger og gruppeøvelser. Emner kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

Eksamen

I hvert emne det en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet i emneplan for hvert enkelt emne i studieprogrammet.

Undervisning

Studieprogrammet er norsk, og undervisningsen i de fleste emnene de første årene er på norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk, og for å integrere internasjonale studenter, vil det gradvis bli mer undervisning på engelsk.

Pensumbøkene er oftest skrevet på engelsk.

Eksamen

I emner hvor undervisningen er på norsk, vil også eksamen være på norsk. I emner hvor undervisningen er på engelsk vil det være mulig å besvare eksamen på norsk/skandinavisk. I spesialiseringsemner må besvarelsen være på engelsk.

Bachelorstudiet i fysikk kvalifiserer for opptak til det 2-årige mastergradsprogrammet i fysikk ved UiT Norges arktiske universitet, dersom gjennomsnittskarakteren er C eller bedre. Graden gir også adgang til fysikkstudier på tilsvarende nivå andre steder, også internasjonalt.

Studiet gir mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia , resten av Europa, Nord Amerika og Australia.

Et opphold ved Universitetessenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig i spesialiseringsperioden.

For mer informasjon om utveksling, les her.