Finsk - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_02_2.jpg

Ved å studere finsk språk og kultur utvider du din nordiske kompetanse og du lærer å kjenne et folk med en spennende kultur. Språkferdigheter i finsk kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og Norden.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og litteratur
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist: 15.april (1.mars for søkere med realkompetanse)
Søknadskode:186 891
Søk studiet

En bachelorgrad i finsk språk og litteratur gir gode teoretiske og praktiske ferdigheter i et annerledes språk. Du får grundige kunnskaper i litteratur og kultur i et naboland som tross sin geografiske nærhet kulturelt skiller seg fra skandinaviske land. Ved å kunne et språk som de færreste behersker får du et fortrinn på arbeidsmarked. Finsk og kvensk kultur har et sterkt forfeste i Norge, og kunnskaper i finsk kultur er en fordel i arbeid innen media, kommunikasjon og forvaltning. Du kan arbeide som tolk, oversetter, journalist eller kulturformidler. I tillegg kan du også arbeide som lærer, siden finsk er et undervisningsspråk i den norske skolen.

Kan du finsk kan du også kommunisere med kvener, svenske tornedalinger og estlendere. Studiene gir deg mulighet til å delta på et tre ukers sommerkurs i finsk i Finland, eller du kan bli utvekslingsstudent ved et finsk universitet.

Finsk er en studieretning i Språk og litteratur - bachelor.


NB!: Studieretningen starter opp annethvert år, oppstart med innføringsemne høsten 2016 og med 1000-nivå våren og høsten 2017 og fordypning (2000-nivå) våren 2018.

Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng:

60 stp FIN-1000-emner

30 stp FIN-2000-emner

Valgfrie emner (60 stp):

Det er opp til deg hvilke emner du ønsker skal inngå som valgfrie emner, såfremt de aktuelle emnene kan tas som enkeltemner og du tilfredsstiller opptakskravene (informasjon om dette er å finne i de aktuelle emnebeskrivelsene). For studenter som ønsker å jobbe i skoleverket, anbefales det å kombinere fordypningsfaget (finsk) med en 60-stp-gruppe i et fag nummer to. Fag nummer to kan velges blant et av de andre undervisningsfagene som tilbys som studieretning i bachelogradsprogrammet i språk og litteratur, eller blant undervisningsfag i andre studieprogram ved universitetet. Valgfrie emner skal ikke være over 2000-nivå.

Se oppbygging av studiet og beskrivelsen av de enkelte emnene for mer informasjon.

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur har studentene følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Studenten har:

  • skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av finskfaget og mer spesialisert kunnskap i enten språk eller litteratur
  • skaffet seg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
  • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:
Studentene kan:

  • orientere seg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
  • analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
  • formidle sine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de språkene som inngår i graden
  • ha en god skriftlig og muntlig beherskelse av det/de språkene som inngår i graden og være i stand til å bruke det/de språkene for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet

Generell kompetanse:
Studentene kan:

  • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave.

Undervisnings-og eksamensspråk: Norsk/svensk og finsk.

Med bachelor i språk og litteratur kan du jobbe innenfor kultur- og litteraturformidling, som oversetter, tolk eller med oppgaver som inkluderer tekstvurdering. Kulturnæringen er omfattende, og inkluderer også reiseliv, der både den språklige og kulturelle kunnskapen er vesentlig. Den samme kompetansen er etterspurt i eksportrettet næringsliv. Finland er blant Norges viktigste handelspartnere, noe som gir mange muligheter for arbeidssøkere som behersker finsk. Kunnskaper i finsk kultur er også en fordel i arbeid innen media, kommunikasjon og forvaltning.

Hvorvidt du sikrer deg en relevant og attraktiv jobb rett etter oppnådd bachelor, avhenger av egen karriereplanlegging, og hvor flink du er å knytte kontakter underveis i studiet, men en bachelorgrad i språk og litteratur er et utmerket fundament for videre studier. Dersom du i tillegg tar et ettårig studium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kvalifiserer du til å jobbe som lærer i skolen (adjunkt), så fremt minst ett av fagene også er undervisningsfag i skolen.

Kandidatundersøkelsen fra 2015 viser at 58 prosent av kandidatene med bachelor fra Språk og litteratur hadde fått seg jobb - 42 prosent i faste stillinger. 26 prosent studerte videre.

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du søke opptak til en toårig mastergrad i språk eller i litteratur med studieretning i finsk.

For opptak til mastergrad kreves bachelorgrad med fordypning i finsk (80 studiepoeng) eller tilsvarende gradsutdanning. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i finskemnene.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring. Dette studiet tilrettelegger for utveksling 4. og 5. semester

Via den åpne avtalen NORDPLUS -Nordlys har studenter i kvensk og finsk tilgang til alle universiteter i Finland. I tillegg arrangeres det tre ukers sommerkurs på ulike nivåer i finsk språk og kultur i Finland hver sommer, og våre studenter kan søke på disse kursene som gir 10 studiepoeng.

Vi anbefaler spesielt:

Universitetet i Jyväskylä
Universitetet i Helsingfors
Universitetet i Turku

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, fakultetets nettsider om internasjonalisering , eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Tyskland
Karlsruher Institut für Technologie Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Universität Stuttgart Tyskland
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polen
Universidad de Navarra Spania
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ungarn
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Université de La Réunion Reunion
Universitat Pompeu Fabra Spania
Latvijas Kulturas Akademija Latvia
Universidad de Huelva Spania
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tyskland
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Univerza v Novi Gorici Slovenia
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Karl-Franzens-Universität Graz Østerrike
Åbo Akademi Finland
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tyskland
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Waseda Daigaku Japan
Roskilde Universitet Danmark
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w. Bydgoszczy Polen
Syddansk Universitet Danmark
Masarykova univerzita v Brno Tsjekkia
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Hankuk University of Foreign Studies Sør-Korea
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Pädagogische Hochschule Freiburg Tyskland


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!Karriereintervju - Finsk

Karriereintervju - Finsk