Spansk - Språk og økonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Spansk-Språk-og-litteratur-bachelor

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ INNTAKSTOPP PÅ BACHELORPROGRAMMET I SPRÅK OG ØKONOMI FRA 2017.

Er du interessert i Latin-Amerika og dets kultur? Planlegger du å samarbeide med latinamerikanske bedrifter, jobbe i Latin-Amerika eller bare reise dit? Eller er du interessert i én av de største økonomiene i Europa, Spania, og dets tradisjoner? Da bør du studere det nest største språket i verden: spansk. Kombinerer du spansk med bedriftsledelse/samfunnsøkonomi, får du en dobbeltkompetanse som etterspørres både i offentlig og i privat sektor.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og økonomi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:
Søknadskode:
Søk studiet
Dette er studieretning spansk som inngår i Bachelor i språk og økonomi.

Spansk er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for flere enn 500 millioner mennesker i mer enn 50 land. Det er i dag det tredje største språket på internett. Flere sentrale bedrifter i Latin-Amerika og Europa bruker spansk. Norge samarbeider mer og mer med Latin-Amerika, og etablerer stadig flere økonomiske, politiske og kulturelle bånd til latinamerikanske og spanske bedrifter og institusjoner. En person som har spansk som morsmål setter pris på at du kan kommunisere på spansk; språkkunnskaper fremmer godt samarbeid! I tillegg er spansk språk bærer av flere forskjellige kulturer og rike litterære tradisjoner. Studerer du spansk får du tilgang til denne rike kulturskatten samtidig som du lærer et språk som er både praktisk og nyttig.
 
Studieretningen i spansk har et fordypningskrav på 90 studiepoeng (stp) og består av følgende komponenter:

  • 60 stp SPA-1000-emner
  • 20 stp SPA-2000-emner
  • 10 stp HIF-2510 Språk og økonomi

Veiledende progresjon i studiet:
Det første semesteret tar du SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk, ex.phil (FIL-0700) og SOK-Økonomi og politikk. Dersom du har fordypning i spansk fra den videregående skolen, tar du ex.fac. (EXE-0710) i stedet for SPA-0100.

Andre og tredje semester tar du 60 stp obligatoriske 1000-emner, se tabellen under for mer informasjon. Studieopphold i Spania vil bli tilbudt, men studentene anbefales å ha tatt 60 stp. i spansk før de reiser ut.

I fjerde og femte semester velger du om du vil ha bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi i graden. (se oversikt nedenfor).

Emnene i samfunnsøkonomi:

Høst: SOK-2001 Strategisk atferd (10 stp), SOK-2003 Makroøkonomi (10 stp) og SOK-2002 Offentlig økonomi (10 stp)

Vår: BED-1007 Matematikk for økonomer (nettbasert) (10 stp), SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk adferd, markeder og priser (10 stp) og SOK-1010 Makroøkonomiske analyse og økonomisk politikk (10 stp).

Emnene i bedriftsledelse:

Høst: BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse (10 stp), BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse (10 stp) og BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk (10 stp).

Vår: BED-2003 Foretaksstrategi (10 stp), BED-1004 Markedsføring (10 stp) og BED-2035 Competitiv Intelligence (10 stp)

I siste semester tar du fordypningsemnene i spansk (2000-nivå) samt HIF-2510 Språk og økonomi.

 

Etter fullført studieretning i språk i bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Studentene har:
- skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det valgte språkfaget og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
- skaffet seg grunnleggende kunnskaper i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
- utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:
Studentene kan:
- orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig og økonomisk faglitteratur
- analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale

- nytte relevante teorier og verktøy i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
- utrykke seg godt skriftlig og muntlig på det språket som inngår i graden, og bruke dette for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet

Generell kompetanse:
Studentene er:
- i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og økonomi eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Søknadsfrist er 15. april via Samordna opptak.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

 For undervisnings- og eksamensspråk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du søke opptak til en toårig mastergrad i språk eller i litteratur med studieretning i spansk dersom du i tillegg tar SPA-2111. For opptak til mastergrad kreves bachelorgrad med fordypning i spansk (80 studiepoeng) eller tilsvarende gradsutdanning. Av de 80 studiepoeng (stp) må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i spanskemnene.

Dersom du i tillegg tar metodekurset BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk kan du søke opptak til mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked eller Master in Economics avhengig av hvilken profilering i økonomi du har valgt.

For opptak til mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked kreves bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i økonomisk-administrative fag med et karaktersnitt på C eller bedre.

For opptak til Master in Economics kreves bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i økonomiemner med et karaktersnitt på C eller bedre.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Blant UiTs mange avtaler anbefaler vi spesielt disse:

Universidad Autónoma Barcelona (Spania)
Universidad de Cádiz (Spania)
Universidad de Castilla La Mancha (Spania)
Universidad de Huelva (Spania)
Universidad de Pais Vasco (Spania)
Universidad de Santiago de Compostela (Spania)Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetetKontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!