Korledelse 1

STUDIESTED: Tromsø
Korledelse-2.JPG

Dette er et videreutdanningsstudium, men kan også være et valgemne i 4-årig fagstudium i musikkutøving. Studiet går over to semester og er samlingsbasert med normalt 2 samlinger à 1 ukes varighet pr. semester.

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Grunnutdanning i musikk eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8017
Søk studiet
Studiets innhold:
  • Ensembledirigering og instruksjon
  • Partiturstudier
  • Gehørtrening
  • Stemmefysiologi

Studenten skal tilegne seg dirigenttekniske ferdigheter, arbeidsmåter og fagdidaktisk kompetanse for instruksjon av vokale grupper og ensembler.

Opptakskrav er grunnutdanning i musikk eller realkompetanse.
Du må være dirigent for eget kor.
Opptak og eventuell rangering av kvalifiserte søkere kan gjøres på grunnlag av opptaksprøve/semesterprøve som skal dokumentere studentens ferdigheter og utviklingspotensiale.

Studiet igangsettes med forbehold om tilstrekkelig antall studenter.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning i klasse, grupper og individuell veiledning i eget ensemble og andre øvingsensembler.

Obligatorisk arbeidskrav:

Prosjektoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

 

Eksamen består av to deler som vektes likt:

1) Kandidaten skal gjennomføre en konsert med eget ensemble. Konserten tas opp på video/DVD. Kandidaten skal i forkant få repertoarliste/program godkjent av faglærer. Innleveringsfrist for opptak er normalt 10. mai.

2) Kandidaten får tildelt en oppgave som skal innstuderes og bearbeides med et ensemble/kor. Kandidaten får oppgaven utdelt én uke før eksamen. Etter prøven gjennomføres en samtale med utgangspunkt i gjennomføringen av innstuderingsoppgaven.

Eksamen vurderes med gradert karakter etter skalaen A- F. Ved stryk i en av delene må kandidaten avlegge ny prøve kun i den delen som ikke er bestått.

Direksjon av ulike vokalensembler og kor. Studenten må dirigere eget kor i studietiden

Dirigent for voksenkor og andre vokalensembler.
Korledelse 2.


Kontakt
Ragnar Rasmussen.jpg

Ragnar Rasmussen


Professor
Telefon: 77660566 ragnar.rasmussen@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content