Allmenn litteraturvitenskap - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
allmenn-litteraturvitenskap.jpg

Allmenn litteraturvitenskap er studiet for deg som leser litteratur fra hele verden, og som ønsker et framtidig yrke der kunnskap om litteratur, historiefortelling og kulturformidling står sentralt.Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og litteratur
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 891
Søk studiet

Fra antikkens lyriker Sapfo til vår tids Sylvia Plath - i allmenn litteraturvitenskap får du muligheten til å fordype deg i og analysere hovedverk innen de store sjangrene epikk, drama og lyrikk. Hva kjennetegner Virginia Woolfs fortellerteknikk i hennes roman «Mrs Dalloway»? Hvorfor er Gustave Flauberts roman «Madame Bovary» litteraturhistorisk sentral? Hvilken dramatiker skrev «Aldri var der en filosof som tålmodig kunne tåle tannverk»? Dette er bare noe av det du vil få kunnskap om ved å studere allmenn litteraturvitenskap, et fag som omfatter studier av skjønnlitteratur, litteraturhistorie, litteraturvitenskapelig teori og metode, samt inneholder praktisk tekst- og tolkningsarbeid. Allmenn litteraturvitenskap er relevant og nyttig for en lang rekke yrker knyttet til kultur og kommunikasjon.

 

Allmenn litteraturvitenskap er en studieretning som inngår i bachelorprogrammet i språk og litteratur.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
5. sem (høst)
Valgfritt emne/utveksling
ALI-2000-emne høst 16:
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
6.sem (vår)
ALI-2000-emne
ALI-2000-emne vår 16:
ALI-2000-emne eller annet emne i litteratur på 2000-nivå
ALI-2000-emne eller annet emne i litteratur på 2000-nivå

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur har du følgende læringsresultat:

Kunnskaper:
Du har
- skaffet deg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av allmenn litteraturvitenskap og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
- skaffet deg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
- utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv
Ferdigheter:
Du kan
- orientere deg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
- analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
- formidle dine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de språkene som inngår i graden
Generell kompetanse:
Du kan
- arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialiserte kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer varierer fra emne til emne. Undervisninga består av forelesninger, seminarer og prosjekt- og gruppearbeid. I løpet av studiet gjennomfører du ulike arbeidskrav som må være bestått før du kan avlegge eksamen i hvert emne. Arbeidskrav kommer i form av skriftlige oppgaver og muntlig presentasjon og evalueres med godkjent/ ikke godkjent.

Gjennom studiet blir du testet i form av skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgaver. Du får veiledning når du skriver semesteroppgaver. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F, hvor F er ikke bestått.

For nærmere informasjon om undervisning og eksamen for hvert emne, kan du se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett.

Undervisningsspråk er norsk på alle emner i allmenn litteraturvitenskap.
Dersom du velger litteraturemner på 2000-nivå med et annet undervisningsspråk (tysk, finsk, samisk, fransk, spansk, russisk og engelsk) må du følge det undervisnings- og eksamensspråket som er oppgitt i emnebeskrivelsen for emnet.

Med bachelor i språk og litteratur kan du jobbe med kultur- og litteraturformidling, eller med oppgaver som inkluderer tekstvurdering. Flere kandidater med allmenn litteratur arbeider både i forlagsbransjen, som saksbehandlere og rådgivere. For å kunne sikre deg en relevant og attraktiv jobb etter oppnådd bachelorgrad, bør du planlegge karrieren allerede i studietida og begynne å knytte kontakter med arbeidslivet. En bachelorgrad i språk og litteratur er også et utmerket grunnlag for videre studier.Kandidatundersøkelsen fra 2015 viser at 58 prosent av kandidatene med bachelor i språk og litteratur fikk jobb, og 42 prosent i faste stillinger. 26 prosent studerte videre.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig! Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont. Som litteraturstudent kan du ta deler av studiet i utlandet. UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorgradsprogrammet i allmenn litteraturvitenskap åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester.

Fakultetet har utvekslingsavtaler med flere universiteter hvor du blant annet kan studere språk, litteratur og kultur. Våre litteraturstudenter har dratt på utveksling til Københavns universitet i Danmark og ved Ludwig-Maximilians Universitet i Mûnchen, Tyskland.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet. Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Tyskland
Karlsruher Institut für Technologie Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Universität Stuttgart Tyskland
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polen
Universidad de Navarra Spania
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ungarn
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Université de La Réunion Reunion
Universitat Pompeu Fabra Spania
Latvijas Kulturas Akademija Latvia
Universidad de Huelva Spania
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tyskland
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Univerza v Novi Gorici Slovenia
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Karl-Franzens-Universität Graz Østerrike
Åbo Akademi Finland
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tyskland
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Waseda Daigaku Japan
Roskilde Universitet Danmark
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w. Bydgoszczy Polen
Syddansk Universitet Danmark
Masarykova univerzita v Brno Tsjekkia
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Hankuk University of Foreign Studies Sør-Korea
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Pädagogische Hochschule Freiburg Tyskland


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!Dra på utveksling!
Som litteraturstudent kan du ta deler av studiet i utlandet.

Fakultetet har utvekslingsavtaler med flere universiteter hvor du blant annet kan studere språk, litteratur og kultur. Våre litteraturstudenter har dratt på utveksling til Københavns universitet i Danmark og ved Ludwig-Maximilians Universitet i Mûnchen, Tyskland. Sjekk ut vår nettside om internasjonalisering og kontakt vår internasjonale koordinator for mer informasjon.