Språk - master

STUDIESTED: Tromsø
Språk-master-Studiekatalog-380px-

Språk er nøkkelen til resten av verden. Studiet er for deg som er interessert i å lære mer om hvordan språk er bygd opp, oversettelse, sosiale og geografiske forskjeller, dialekter, historisk utvikling og språklæring. Du kan velge engelsk, kvensk, finsk, nordisk, russisk, samisk eller spansk. Arbeidet med en mastergradsoppgave i språk gjør at du utvikler en selvstendighet og modenhet i forhold til faget ditt og utvikler analyseferdighetene dine.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i språk
Opptakskrav:Bachelorgrad i språk og litteratur, bachelorgrad i språk og økonomi
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5046
Søk studiet

Du kan velge mellom følgende studieretninger i språkvitenskap:


Mastergradsprogrammet i språkvitenskap omfatter videregående studier i språk i forlengelsen av bachelorgradsstudiet. Programmet kombinerer praktiske språkferdigheter med bevisste kunnskaper om universelle og språkspesifikke egenskaper ved språket. Du får innsikt i språkets struktur og funksjon, sosial og geografisk variasjon, historisk utvikling og språklæring. I mastergradsstudiet fordyper og spesialiserer du deg i forhold til bachelorgradsnivået og skriver en mastergradsoppgave, som er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse.

Programmet består av følgende komponenter:
- 60 stp mastergradsoppgave
- 60 stp, hvorav minst 30 stp språklige emner definert av studieretningen du har valgt

For informasjon om emnetilbudet vises det til emneoversikt for kommende semester og total emnekatalog på nettsidene. De fagspesifikke emnekodene starter med ENG-, FIN-, KVE-, NOR-, RUS-, SAM- og SPA-. HIF-emner er emner som er felles for to eller flere fag.

De inntil 30 studiepoengene som er valgfrie, kan være språklige eller litterære emner, emner fra andre relevante fag eller HIF-emner, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. Innenfor de fleste studieretningene er det også mulig å ta et åpent emne/spesialemne (10 stp) med eget valgt pensum som godkjennes av fagmiljøet/veileder, enten som selvstudium eller ved å følge undervisning i et annet emne.

Valgemnene skal normalt være på 3000-nivå. Dersom du ønsker å ta emner på lavere nivå, skal dette begrunnes i arbeidet med mastergradsoppgaven, anbefales av veileder og godkjennes av styret for fakultære bachelor- og mastergradsprogram.

Mastergradsoppgaven er et kortere vitenskapelig arbeid på 60 stp. Det anbefales å starte arbeidet med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i mastergradsstudiet. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt. For mer informasjon om mastergradsoppgaven se emnebeskrivelsen for mastergradsoppgaven til den aktuelle studieretningen.

Språkmiljøet ved UiT består av dyktige forskere som samarbeider tett og på tvers av språkfag. Deler av miljøet er tildelt status som Senter for fremragende forskning fra Norges forskningsråd, og senteret kalles CASTL (Center for Advanced Studies in Theoretical Linguistics). Det er mange ulike prosjekter, blant annet forskning på minoritets-/urfolksspråk, språk i nordområdene, språk med kjønns- og kvinneperspektiv og grammatikk som syntaks og fonologi. Flere prosjekter er internasjonalt anerkjente og prisbelønte.

Etter fullført mastergrad i språk har studentene fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene skal:

  • først og fremst ha oppnådd en faglig spesialisering i studieretningsfaget og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
  • dessuten ha skaffet seg dypere kunnskaper i dette studieretningsfaget gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
  • i tillegg ha skaffet seg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
    gjennom dette ha utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:

Studentene skal:

  • ha evne til å orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
  • ha ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
  • kunne formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på det språket som definerer studieretningsfaget

Generell kompetanse:

Studentene skal:

  • generelt ha fått kunnskaper og ferdigheter innenfor studieretningsfaget som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
  • spesielt ha skaffet seg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

For å bli tatt opp på programmet må du ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i språk og litteratur, språk og økonomi. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i et av studieretningsfagene. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Oppgi gjerne i merknadsfeltet i søknadsweben hvilken studieretning du søker opptak til.

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av studieretningen. For nærmere informasjon se emnebeskrivelsene.

Studiet kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Studiet kvalifiserer også for opptak til doktorgradsutdanning i språkvitenskap og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram i språkvitenskap.

Mulighetene for å inkludere utenlandsopphold i studiet er avhengig av studieretningen. Generelt er det mulig å ta deler av studiet i utlandet , fortrinnsvis på universitet/høgskoler som Universitetet i Tromsø har utvekslingsavtaler med. Studentene får hjelp med opptak, hybel og valg av emner. Det kan søkes stipend på Erasmus- og Nordplus-avtaler. Informasjon om søknadsfrister, stipendmuligheter, etc. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Tyskland
Karlsruher Institut für Technologie Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Universität Stuttgart Tyskland
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polen
Universidad de Navarra Spania
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ungarn
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Sorbonne Université Frankrike
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Université de La Réunion Reunion
Universitat Pompeu Fabra Spania
Latvijas Kulturas Akademija Latvia
Universidad de Huelva Spania
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tyskland
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Nacionalnyj issledovatelskij universitet Vysshaja shkola ekonomiki Russland
Stockholms Universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Univerza v Novi Gorici Slovenia
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Karl-Franzens-Universität Graz Østerrike
Åbo Akademi Finland
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tyskland
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Humboldt-Universität zu Berlin Tyskland
Roskilde Universitet Danmark
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w. Bydgoszczy Polen
Syddansk Universitet Danmark
Masarykova univerzita v Brno Tsjekkia
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Pädagogische Hochschule Freiburg Tyskland
Turun yliopisto Finland


Bli student ved UiT!Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA i engelsk litteratur)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Terje Morten Jørgensen


Studiekonsulent (nordisk, lingvistikk)
Telefon: +4777644224 terje.jorgensen@uit.no

Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


Studiekonsulent (Russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Telefon: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Relaterte yrker
Informasjon til masterstudenter

Institutt for språk og kultur og har en egen side hvor du kan finne relevant informasjon om ditt masterstudie.  Her finner du informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, om skriving og innlevering av masteroppgaven, og om studiereiser. Det legges også ut informasjon om relevante kurs for masterstudenter.