Ensembleledelse 1

STUDIESTED: Tromsø
Trompet4.jpg-Studiekatalog-380px-

Her kan du tilegne deg grunnleggende dirigenttekniske ferdigheter og arbeidsmåter for å kunne lede korps og andre instrumentale grupper og ensembler. Dette er et videreutdanningsstudium, men kan også være et valgemne i 3-årg faglærerutdanning i musikk og i 4-årig fagstudium i musikkutøving. Studiet går over to semester og kan organiseres samlingsbasert med 3-4 samlinger pr. semester, eller periodisk konsentrert undervisning knytta til for eksempel andre prosjekter.

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav: Høgere utdanning med min. 90 sp musikk der MUS-1114 eller tilsvarende inngår i fagkretsen.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode: 8015
Søk studiet
Ensembledirigering og instruksjon
  • Partiturstudier og instrumentasjon
  • Gehørtrening/Lytting og gehør 2
  • Praksis

Studentene skal tilegne seg dirigenttekniske ferdigheter, arbeidsmåter og fagdidaktisk kompetanse for instruksjon av korps og/eller andre instrumentale grupper og ensembler.

Høgere utdanning med min. 90 sp musikk der MUS-1114 eller tilsvarende inngår i fagkretsen eller høgere utdanning med min. 60 sp musikk og utøvende opptaksprøve. Ved opptaksprøven skal det legges fram ei repertoarliste på minst 30 minutter som søker har arbeidet med som dirigent i instrumentalensemble/korps. Intervju.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning i klasse, gruppe. Individuell veiledning i eget ensemble og andre øvingsensembler. Eksamen består av to deler som vektes likt:
  • Direksjon av 1-2 stykker for et ensemble studenten har arbeidet med i løpet av studiet, ev. opptak av eget ensemble.
  • Innstudering av verk, ca. 10 min. for samme ensembletype. En uke forberedelsestid.

Direksjon av ulike ensembler, bl.a. skolens korps og andre samspillgrupper. Bør ha eget ensemble i studietida.

Dirigent for korps og andre instrumentale ensembler.

Hele eller deler av studiet kan etter nærmere avtale gjennomføres i utlandet. Eksamen avholdes ved Universitetet i Tromsø.Bli student ved UiT!Kontakt
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Studiekonsulent Musikkonservatoriet
Telefon: +4777660583 Mobil: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Relaterte yrker