Koronaviruset: Vi venter på myndighetenes vurdering før vi kan si om det blir endringer og tilpasninger ved studiestart og i gjennomføringen av høstsemesteret 2020

Søking og opptak


  1. Hvordan søke om opptak?

Elektronisk søknad om opptak går enten via Samordna opptak eller direkte til UiT via lokalt opptak

I studiekatalogen finner du info om hvor du skal søke opptak for hvert enkelt studieprogram.


Personvernerklæring


Søke opptak til enkeltemner?

  2. Opptakskrav


Les mer om opptakskrav til ulike utdanninger her

  3. Frist for å søke om opptak

 
   
   
   
   
Søknadsfrister finner du her
   
   
   
   
   
   
 

 

  4. Frist for å dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravet

Dokumentasjonsfrister finner du her

 

  5. Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen


Informasjon om dispensasjon fra søknadsfrist finner du her

 

  6. Opptak på bakgrunn av utenlandsk utdanning

Dersom du har utdanning fra et land utenfor Norden og ønsker å søke opptak til et norskspråklig grunnstudium, må du ha:

  • generell studiekompetanse
  • dekke kravet til norsk og engelsk

Les mer om dette på Samordna opptak.

Er du usikker på om du regnes som en nordisk eller internasjonale søker? Les mer om dette her.

  7. Adgangsregulerte studier og kvoter

Les mer om adgangsregulerte studier her


 Les mer om kvoter her

  8. Overflyttingsopptak til utvalgte utdanninger

Informasjon om overflyttingsopptak finner du her

  9. Når får jeg svar på søknaden min?

Her finner du informasjon om når du kan forvente svar på søknaden din

  10. Politiattest

Les mer her om politiattest


 

  11. Reservert studieplass

Du kan lese mer om reservert studieplass her

  12. Studierett til enkeltemner for programstudenter

Er du programstudent ved UiT og ønsker studierett til enkeltemner på bachelornivå kan du lese mer om det her

  13. Ledige studieplasser

Les mer om ledige studieplasser her

  14. Ofte stilte spørsmål


Her finner du svar på alt du lurer på om opptak

  15. Kontaktinformasjon til opptakskontoret?

Her finner du vår kontaktinformasjon