høst 2023
BYG-2803 Tunneldriving og sprengningsteknologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Innhold

Tunneldriving:

 • Sprengningsplaner
 • Salverunden
 • Tung bergsikring i undergrunnsanlegg
 • Kostnader
 • Sprengning med restriksjoner i by og tettsteder
 • Fjellhaller
 • Undersjøiske tunneler
 • VannkrafttunnelerVann- og frostsikring i tunneler
 • Vegoverbygning i tunneler
 • Berginjeksjon
 • TBM / fullprofilboring

Sprengningsteknologi:

 • Sprengningsteori
 • Boreutstyr
 • Sprengstoffer
 • Sprengning nær bebyggelse
 • Geologi

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2605 Anleggs- og byggeteknikk, ITE1860 Anleggs- og byggeteknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Tunneldriving: Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor tunneldriving med hovedvekt på sprengningsplaner, tung bergsikring, sprengning med restriksjoner i by og tettsteder, berginjeksjon og TBM/fullprofilboring.

Sprengningsteknologi: Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor sprengningsteknikk med hovedvekt på sprengningsteori, boreutstyr, sprengstoffer, sprengning nær bebyggelse og geologi.

Ferdigheter:

Grunnleggende forståelse av planlegging og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeider.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten i Canvas.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.12.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

10 obligatoriske skriftlige øvinger i emnet, seinest 3 uker før eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2803
 • Tidligere år og semester for dette emnet