høst 2023
INF-1600 Introduksjon til kunstig intelligens, KI - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk. Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Innhold

Emnet gir en forståelse av feltet KI og dens metoder og teknikker. Det betyr å lære en nøyaktig forståelse av begrepene som brukes i feltet og å kunne bruke dem riktig i en presentasjon eller dialog om emnet.

Dette omfatter innsikt i KI og beskrivelse av KI og dens anvendelsesområder;

 • å kjenne til og håndtere grunnleggende KI-problemer, deres løsninger og forskjellige teknikker som kan brukes på KI-problemer, inkludert etiske dilemmaer og;
 • KI-metoder så vel som de mest brukte kunstige intelligensteknikkene med fokus på beslutningsstøttesystemer, kunnskapsstyringssystemer, naturlig språkbehandling, innhenting av informasjon, systemer med flere agenter og robotikk og datasyn, forsterkningslæring, maskinlæring, dyp læring og mønstergjenkjenning og bio-informatikk.

Programmeringsoppgavene i øvingsopplegget vil løse relevante problemstillinger i KI.


Hva lærer du

Kunnskaper - studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om KI-konsepter og KI-teknikker.
 • kunnskap om de vanligste KI-områdene med fokus på beslutningsstøttesystemer, agentsystemer maskinlæring, nevrale nettverk, dyp læring, naturlig språkbehandling, og informasjonsgjenfinning.
 • forståelse av de vanligste problemer, bekymringer og krav innen KI.
 • kunnskap om forskjellige KI-applikasjoner som er utviklet innen de ulike KI-områdene.
 • kunnskap om problem med etikk og moral i KI-systemer.
 • kunnskap om hvordan KI-teknikker kan brukes i forhold til andre fagområder.

Ferdigheter - studenten kan

 • bruke riktig KI-verktøy og forskjellige KI-applikasjoner for problemet som skal løses for de vanligste KI-områdene.
 • utvikle egne programmer med eksisterende KI-verktøy.
 • håndtere kravene til forskjellige systemer og -applikasjoner som er utviklet for og innen de ulike KI-områdene.
 • utføre KI i aksjon med et praktisk prosjekt.
 • demonstrere hvordan etikk og moral blir håndtert i KI-systemer.

Kompetanse - studenten

 • kjenner til de grunnleggende KI-områdene, KI-teknikkene, og forskjellige KI-applikasjoner og hvordan de skal brukes i utviklingen av KI-systemer.
 • forstår hvordan KI påvirker utformingen og realiseringen av KI-system.
 • kjenner til å løse KI-problemer og -utfordringer.
 • forstår hvordan KI-program påvirke etikk og moral.

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig / skandinavisk. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab og veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppeprosjekter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To semesterlange gruppeprosjekter.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-1600
 • Tidligere år og semester for dette emnet