høst 2023
STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i luftfartsfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil behandle prinsipper og betingelser for organisering og ledelse i luftfartsorganisasjoner spesielt og i organisasjoner i alminnelighet. Temaer som organisasjonsdesign, organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, autoritetsmodeller, lederroller, beslutningsmodeller, kommunikasjon, lojalitet, disiplin og kreativitet vil bli gjennomgått. Disse temaene vil spesielt bli vinklet mot områder som effektivitet, sikkerhet og service. Emnene danner også grunnlag for fagfeltene Crew resource management (CRM) og Multi crew cooperation (MCC).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • hvordan organisasjoner som forvalter nøyaktighet og sikkerhet er strukturert og fungerer ¿
 • hvilke lederroller og lederfunksjoner som praktiseres i denne type organisasjoner ¿
 • hvordan lojalitet, disiplin og kreativitet kan anvendes parallelt.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • designe, utvikle og endre organisasjoner med spesielle krav til sikkerhet, nøyaktighet og disiplin
 • ivareta lederfunksjoner i denne type organisasjoner.

Kompetanse

 • ha oversikt over de betingelser som gjelder for at luftfartsorganisasjoner spesielt og organisasjoner i alminnelighet skal kunne fungere til beste for eiere, samfunn og ansatte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesning, seminarundervisning, gruppearbeid.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-2062
 • Tidligere år og semester for dette emnet