vår 2023
MFA-2017 Operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Drift og vedlikehold. Offentlig kontroll og klasseinstitusjoner. Risiko- og sikkerhetsstyring,

ISM- og ISPS koden. Ulykkesgransking.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskaper om sentrale forhold, prinsipper, metoder og verktøy knyttet til styring av operasjon, drift og vedlikehold av skip (maritime installasjoner).
 • har gode kunnskaper om vedlikeholdsrutiner, arbeidsmetoder og arbeidsteknikk. Forskjellige former for korrosjon. Korrosjonens virkning på maritime installasjoner.
 • har kunnskaper om rengjøring og behandling av stål flater her under behandling av undervannsskroget og propell, malingstyper og anvendelse, katodisk beskyttelse.
 • har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale krav og reguleringer samt klasseselskapenes krav og regler.
 • har kunnskap om besiktigelser, mellombesiktelser og sertifikatfornyelse.
 • har god kunnskap om IMO instrumenter (konvensjoner og koder) samt ansvar knyttet til konvensjoner og koder.
 • har god kunnskap om risikostyring og risikoanalyse av maritime operasjoner.
 • har grundig kunnskap om ISM koden og ISPS koden funksjoner og krav.
 • har kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk, internasjonale retningslinjer for sikkerhet på sjøen og myndigheters, selskapers og personers ansvarsforhold, maritime sikkerhetsnivåer og deres innflytelse på sikkerhetstiltak og rutiner om bord.
 • har kjennskap til rutiner for sikkerhetsrapportering, rutiner og krav til drill og øvelser, rutinene for å gjennomføre inspeksjoner og besiktigelser og for å kontrollere og overvåke sikkerhetstiltakene spesifisert i et skips sikkerhetsplan.
 • har kunnskap om grunnleggende teorier knyttet til sikkerhet og sikkerhetsstyring, sikkerhetskultur, ulykkes hindrende tiltak og menneskelige faktorer.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan planlegge, dokumentere, registrere og rapportere drift av maritime operasjoner.
 • kan bruke vedlikeholdsprogram.
 • kan planlegge, vurdere og håndtere risikoanalyser.
 • kan bruke risikoanalysemetoder som; grovanalyse, sikker jobb-analyse, SWIFT, HAZOP, FMEA, feiltreanalyse og hendelsestreanalyse.
 • kan utvikle og forstå sikkerhetsstyringssystem etter krav i ISM koden.
 • kan opprettholde forholdene definert i et skips sikkerhetsplan samt identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler.
 • kan utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet samt korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har grunnleggende forståelse av operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) med bruk av kunnskap knyttet til drift og vedlikehold, maritime reguleringer, risikostyring og sikkerhetsteorier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesning. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.06.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer, øvinger og laboreringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2017
 • Tidligere år og semester for dette emnet