høst 2022
BYG-2800 Konstruksjonsteknikk II - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet betong skal Studenten lære å;

 • Dimensjonere og utforme fundamenter
 • Dimensjonere pelehoder
 • Dimensjonere vegger og søyler
 • Dimensjonere enveis-plater, toveis-plater, flatdekker og konsoller

Innenfor temaet stål skal Studenten lære om;

 • Bæresystemer utført ved bruk av stålmaterialer
 • Basiselementer i en konstruksjon og bygningsdeler
 • Brannteknisk dimensjonering
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Detaljutforming / sammenføyninger
 • Tegningsunderlag / symboler og tekniskbeskrivelse

Innenfor temaet trevirke skal Studenten lære om;

 • Dimensjoneringsprinsipper
 • Kontroll av kapasitet og stabilitet (knekking og vipping)
 • Sammensatte tverrsnitts profiler
 • Mekaniske forbindelsesmidler og kontroll av kapasitet
 • Tegningsunderlag / symboler og tekniskbeskrivelse

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2604 Konstruksjonsteknikk I, ITE1856 Konstruksjonsteknikk I

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i betong. Både plass-støpte konstruksjoner og prefabrikkerte betongelementer blir behandlet.
 • Studenten får også en innføring i spenn betong med terminologi og virkemåte.
 • Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i stål. Dimensjonering etter både elastisk og plastisk beregningsmetode.
 • Studenten skal lære hvordan sammenføyninger utføres og kontrolleres.
 • Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i trevirke.
 • Studenten skal lære hvordan mekaniske sammenføyninger utføres og kontrolleres.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne anvende NS-EN 1993, NS-EN 1995 og NS-EN 1992 for kontroll og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner.

Kompetanse:

 • Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre manuelle beregninger av stål-, tre- og betongkonstruksjoner og vurdere andres beregninger.
 • Studentene skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor stål-, tre- og betongkonstruksjoner.
 • Studenten skal vite hvordan NS-EN standardene er bygd opp og hvordan disse anvendes i prosjektering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.

Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men engelsk eller andre språk kan anvendes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Mappevurdering 22.11.2022 6/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 28.11.2022 09:00 4/10 3 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Studenten skal utføre en større dimensjoneringsoppgave for et større bygg. Her inngår både lastberegninger og dimensjonering av konstruksjonene i stål, tre og betong.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skoleeksamen i dette emnet. Det gis ikke kontinuasjonsmuligheter for mappen. Denne må evt. tas på nytt neste gang faget undervises. 
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2800
 • Tidligere år og semester for dette emnet